Esmaspäev, 20. mai 2024
ATV on sõiduk, millega pääseb looduses ligi kohtadele, kuhu tavasõidukiga ei saaks. Kahjuks ei tunne paljud ATV-ga sõitjad seadust ja kahjustavad loodust, mida nad avastama lähevad. Möödunud nädalavahetusel pidid inspektorid tegelema Pakri MKA lõhkujatega.

Möödunud nädalavahetusel teavitati Keskkonnaametit, et Pakri maastikukaitsealal sõidavad ATV-d väljaspool selleks lubatud teid. Keskkonnaameti inspektorid suhtlesid sõitjatega ning selgus, et tegemist oli kohaliku ettevõtte korraldatud ATV safariga.

Keskkonnaamet alustas juhtumi täpsemate asjaolude väljaselgitamiseks safariteenust pakkunud juriidilise isiku suhtes väärteomenetluse.

Keskkonnaameti Harju- ja Raplamaa büroo juhataja asetäitja Kristi Lehtorg ütles, et Harju- ja Raplamaa büroo keskkonnakaitseinspektorid reageerisid teatele koheselt ning tegid kohapeal kindlaks, et kolm ATV-d sõitsid Läänemere ranna piiranguvööndis väljaspool selleks ettenähtud teid.

„Lähemal vaatlusel selgus, et ATV rajad on sisse sõidetud ka maastikukaitsealale jäävatele metsamaadele ja tiheda sõitmise tagajärjel on alale tekitatud tugevad ja pikaajalist taastumist nõudvad jäljed,” kirjeldas Kristi Lehtorg, kes juhtunut menetleb.

Pakri maastikukaitseala kaitse-eeskirja kohaselt on seal lubatud sõidukiga ja maastikusõidukiga sõitmine teedel, jalgrattaga ka radadel. Maastikukaitseala metsamaadel ning ranna piiranguvööndis ATV safarite korraldamine ei ole kindlasti seal lubatud tegevus.

“See, kas lisaks piiranguvööndis väljapool teid sõitmisele sõitsid kohapeal kindlaks tehtud isikud ka maastikukaitsealal, selgub menetluse käigus,“ selgitas Lehtorg.

Väljaspool teed sõitmisega rikuti looduskaitseseaduse § 37 lg 3 p 6 nõuet, mille kohaselt on ranna piiranguvööndis keelatud mootorsõidukiga sõitmine väljaspool selleks määratud teid ning maastikusõidukiga sõitmine.

Märkimisväärne on asjaolu, et Keskkonnaamet saatis ATV safarit korraldanud ettevõttele juba eelmisel aastal märgukirja, milles juhtis tähelepanu, et nende pakutavad ATV safarid peavad olema kooskõlas seadustega.

„Märgukirjas selgitasime, et vältida tuleb väljaspool teid safarite korraldamist. Ettevõttele selgitati, et väljaspool teid sõidukiga sõitmine on ebaseaduslik tegevus ning rikkumise tuvastamisel toob see endaga kaasa väärteomenetluse, mis sel korral juhtuski,“ lausus Lehtorg.

Pinnast peab kaitsma ning kõige parem on mootorsõidukiga sõita seal, kus maaomanik või maavaldaja seda lubab ning loodus kahju ei kannata. Pinnase taastumine on aeglane protsess ning kord juba sisse sõidetud rada hakkavad sageli kasutama ka teised, mis ei anna pinnasele võimalust taastuda.

Enne sõidu algust tasub uurida looduskaitse kaardirakendusest, kus asuvad kaitsealad ja nende piirid: https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/looduskaitse

Loodushariduse asjatundja, Muraste Looduskooli juhataja Val Rajasaar tuletab Loodusaja listis kõigile meelde liiklusseadust: “Liiklusseaduse järgi on mootorsõidukitega liiklemine või parkimine väljaspool teid ilma maaomaniku loata keelatud kõikjal, mitte ainult kaitsealadel. Teeseaduse järgi on tee rajatis, mis on mõeldud mootorsõidukitele liiklemiseks, seega sissesõidetud jäljed ei ole tee.”

Kaanepilt: Keskkonnaameti pressiteenistus

KOMMENTEERI SIIN