Teisipäev, 23. aprill 2024
Alates aprillist läksid kõik Neste Eesti kütuseveokid üle 100% taastuvtoorainest valmistatud diisli kasutamisele. Fossiilsest kütusest loobuti ilma sõidukeid vahetamata.

Kui juunis 2021 läksid Neste kontor ja tanklad üle taastuvelektrienergia kasutamisele, siis nüüd korraldati ümber kogu ettevõtte kütuste laialivedu taastuvdiislikütusepõhiseks.

“Loobume fossiilsest diislist kõigis Neste kütuseveokites, mis sõidavad Eesti teedel. Kui muuta oma transpordivahendid kliimasõbralikumaks, aitab see kaasa ka tanklates müügil olevate fossiilsete kütuste süsinikuheitme vähendamisele,” ütles Neste Eesti juht Dennis Antamo.

CO2 vähendamist ei saa panna vaid tarbijate õlule

Järjest rohkem räägitakse, kuidas iga inimene saaks ise oma süsinikujalajälge vähendada, kuid Antamo märgib, et ei saa CO2 vähendamist panna vaid tarbijate õlule. Ka ettevõtted ise peavad tegema samme jätkusuutlikumaks muutumise nimel.

“Kui 2021. aastal kasutasid meie kütuseid vedavad veokid kokku ligi 361 000 liitrit fossiilset diislikütust, mis teeb 1,2 miljonit kilogrammi CO2, siis pärast taastuvkütustele üleminekut säästame sama kütusetarbimise juures 1,1 miljonit kilogrammi CO2 aastas. Seda on sama palju, kui eemaldada enam kui 400 sõiduautot liiklusest terveks aastaks,” jätkas Antamo.

Uue kütusena võeti kasutusele Neste MY Renewable Diesel, mis on toodetud täielikult taastuvast toormest ning mille kasvuhoonegaaside heitkogused on võrreldes fossiilse diislikütusega keskmiselt 90% väiksemad.

Neste Eesti kütuste vedu teostava ettevõtte Trektal juhi Herkko Krinpuse sõnul on transpordiettevõtete jaoks konkurentsis püsimiseks keskkonnasäästlikkus aina tähtsam. “Samas ei ole täna mõeldav, et hakkaksime oma täiesti töökorras masinaid välja vahetama, aga kui keskkonnasääst on võimalik vaid kütusevahetusega, on üleminek mõistlik,” ütles ta.

Krinpuse sõnul on ettevõttes üleminek fossiilselt diislilt Neste MYle lõpule viidud. “Et mõlemat kütust saab omavahel segada mis tahes vahekorras, kulges üleminek sujuvalt: aprillist alates kasutame Neste vedusid teostavates veokites taastuvdiislikütust.”

Foto: Neste

KOMMENTEERI SIIN