Kolmapäev, 17. aprill 2024
Kuigi on oht üleilmse näljahäda tekkeks, kuid sellele vaatamata otsustati Valges Majas hiljuti, et mootorikütuste hinnatõusu leevendamiseks tuleb Ühendriikides suurendada biokütuste, peamiselt maisist saadava bioetanooli kasutamist.

Wisconsini Madisoni ülikooli teadlaste uuringust selgub, et vastupidiselt levinud arvamusele võib maisipõhise etanooli kasutamine tekitada bensiiniga võrreldes suurema keskkonnakahju ning põhjustada vähemalt 24% rohkem CO2 heitmeid.

Uuringus märgitakse, et 2005. aastal rakendatud taastuvkütuste standardi (RFS) järgi tuleb USA-s igal aastal lisada bensiinile üle 50 miljardi liitri bioetanooli, mis kokkuvõttes keskkonda ja loodust oluliselt kahjustab.

Vaatamata algsetele headele kavatsustele on bioetanooli tootmisel kaugeleulatuvad tööstuslikud tagajärjed ja märkimisväärne negatiivne keskkonnamõju, mis on enamuses seotud pigem maisi kasvatamise kui etanooli põletamisega.

Kuna naftatöötlemistehased vajasid nii suuri koguseid etanooli, tõi see kaasa maisi hinnatõusu ning nõudluse suurenemise, mistõttu kasvas Ühendriikide maisikasvatus 8,7% ning suurenes ka lämmastikupõhiste väetiste kasutamine.

Lisaks vabastab maisi tootmisega seotud põllumaa harimine mullas seotud süsinikku ja avaldab negatiivset mõju riigi veevarustusele.

Uuringu kokkuvõtet saab lugeda siit. Refereeris Jaak-Kristian Sutt.

2007. aastal kirjutas maisipõhise etanooli keskkonnamõjudest EPL-s Tiit Kändler.

Foto: Unsplash/Taylor Siebelt

KOMMENTEERI SIIN