Laupäev, 25. mai 2024
Venemaal pandi kevadel üles kassifoor, Saaremaal “õ”-hääliku algusele ja lõpule viitavad tahvlid, eraldi märkidega tähistatakse konnade ränderadu ja parkides kohtab orava pildiga liiklusmärke. Kas ja kuidas tavapärasest erinevaid märke ja foore üles panna võib?

Venemaa kassipealinnas Zelenogradskis pandi möödunud kevadel üles kassifoor, mis aga kohe ka maha võeti. Roheliste rattaretkelised tähistasid “õ”- hääliku alguse ja lõpu Saaremaal infotahvlitega, millele Maanteeamet aga heaksiitu ei andnud ning märgid tuli eemaldada.

Ometi on tavapärasest erinevaid liiklusmärke Eestiski näha: kahepaiksete ränderajad maanteedel on kevadel ja sügisel tähistatud punases raamis kolmnurkadega, mille valgel taustal on must konnasiluett. Tallinnas Nõmmel ja linnaparkides kohtab punases raamis kollaseid kolmnurki orava siluetiga jne. Millal siis võib erikujulisi märke üles panna ja millal mitte?

Maanteeameti asulate liikluskorralduse ekspert talitusejuhataja ülesannetes Erik Vahemäe ütleb, et liiklus pole see koht, kus liikluskorraldusvahenditega arutult vallatleda ja liiklejaid lõbustada võiks:

“Liikluskorraldusvahenditega edastatav info peab olema kõigile liiklejatele üheselt arusaadav igas olukorras ning mitte soodustama emotsioonidest lähtuvat käitumist.”

Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele on kehtestatud määrusega.

Kellega tuleks n-ö erikujulise liiklusmärgi või foori idee kooskõlastada?

Liikluskorraldusvahenditele, mida soovitakse kasutada, kuid mis ei ole käsitletud määruses, tuleb taotleda liikluskorraldusvahendite katselise kasutamise luba Maanteeametilt.

Pärast taotluse esitamist menetletakse seda vastava protsessi põhiselt ning vastatakse taotlejale. Otsusega võidakse kasutusele võtta uudne liikluskorraldusvahend või viidatakse olemasolevatele, millega on võimalik olukord eesmärgipäraselt lahendada.

Kas lisaks “konnad teel” märkidele on Eestis veel eriprojekte tehtud? Kui kaua võtab aega, et erilisi liiklusmärke kasutada saaks?

Liikluskeskkonna kujundamine ja liiklusmärkide täiendamine on loomulik, vajadustest lähtuv ja ajas muutuv protsess, mis põhineb ÜRO konventsioonil.

Taotlusele vastamine sõltub kogutava info vajadusest ja iga pöördumise sisu unikaalne. Katselise kasutamise loale ei märgita kehtivuse lõpptähtaega.

Valdavalt kehtib luba kuni määruse täiendamiseni või kuni vajaduse lõppemiseni, mille järel luba tühistatakse.

Kaanepilt: Ylle Tampere

KOMMENTEERI SIIN