Laupäev, 15. juuni 2024
Eesti sai 17. juunil Euroopa liiklusohutuse auhinna, mis on tunnustus riigile viimase kümne aasta investeeringute ja pingutuste eest, mis on tehtud hukkunute arvu vähendamiseks liikluses. Eesti on Euroopas teine riik, mis on pälvinud auhinna kahel korral.

Veebi vahendusel toimunud tunnustusüritusel võttis väärika auhinna vastu majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

„Tänane tunnustus on küll rõõmustav, aga vaadates seda, millised traagilised sündmused on sel aastal ja ka täna Eesti liikluses aset leidnud, ei me ei saa muutuda mugavaks ja peame edaspidi veelgi rohkem pingutama,” sõnas minister auhinda vastu võttes.

Taavi Aas lisas, et politsei võib küll järelevalvet teha ja Maanteeamet liikluskeskkonda kujundada, aga lõppude lõpuks langetab iga inimene mõistlikud otsused liikluses ise.

“Seepärast on auhind eelkõige tunnustuseks Eesti liiklejate vastutustundlikule ja tähelepanelikule käitumisele, aga tuleb meeles pidada, et alati saab paremini,“ sõnas Aas.

Liiklusohutuse auhinda annab välja Euroopa Transpordiohutuse Nõukogu (European Transport Safety Council). Eesti paistis silma proaktiivse lähenemisega taristu ohutusele ning teaduspõhise liiklusohutuse planeerimisega ja samuti tunnustati kohalike omavalitsuste panustamist ja kodanike kaasamist liiklusohutusse.

Aastas vaid 19 ohvritevaba päeva

Võitja valimisel vaadeldi liiklusolukorda 2009. aastast 2019. aastani. Eestis hukkus 2019. aastal 52 inimest, mis on poole vähem kui 2009. aastal. Aastas oli aga vaid 19 päeva, kui liikluses keegi vigastada ei saanud.

Sellegipoolest ei ole võimalik ennustada, kuidas muutub hukkunute arv järgnevatel aastatel, sest on veel kohti, mille arvelt võiks hukkunute arv väheneda.

Kitsaskohad on seotud riskikäitumisega – kiiruse ületamise, joobes liiklemise, kõrvaliste asjadega tegelemise ja turvavarustuse mittekasutamisega.

Mahukas liiklusohutusprogramm

Olulise panuse tulemuste saavutamisele on andnud liiklusohutusprogramm, mille tegevuskavas on järgmiseks neljaks aastaks valitud üle 150 konkreetse tegevuse, et liiklust ohutumaks muuta.

Nimekiri uueneb igal aastal ning need tegevused on otseselt panustanud olukorra parandamisele. Programm keskendub kolmele peamisele liiklusohutust mõjutavale teemale: vastutustundlik ning ohte tajuv liikleja, ohutu liikluskeskkond ning ohutu sõiduk.

Liiklusohutusprogrammi lähtekohaks on nullvisioon, mis näeb ette ülesandeid igale liikluses osalejale ja lähtub eeldusest, et eksimise tõenäosust ei ole võimalik inimesel endal täielikult nullini vähendada.

Liikluskeskkond tuleb kujundada selliseks, et see vähendaks inimlike eksimuste võimalusi ja liiklusõnnetustega kaasnevaid kahjusid.

Kui tavapäraselt on kogu vastutus liikluse ohutu toimimise eest pandud liiklejatele, siis nullvisiooni põhimõtetel lasub vastutus nii transpordisüsteemi kavandajatel, elluviijatel kui haldajatel. Liiklejad vastutavad liiklusreeglite täitmise eest.

Euroopa Transpordiohutuse Nõukogu liiklusohutuse näitaja on töövahend, mis Euroopa Liidu riikidel liiklusohutust parandada aitab. Eelmisel aastal pälvis liiklusohutuse auhinna Iirimaa.

Pildil vasakult: MKM-i transpordi asekantsler Ahti Kuningas, MNT strateegilise planeerimise osakonna juhataja Erik Ernits, MNT strateegilise planeerimise osakonna analüütik Maria Pashkevich, MKM-i teede- ja raudteeosakonna nõunik Hindrek Allvee, majandus- ja taristuminister Taavi Aas, MNT peadirektor Priit Sauk, PPA põhja prefektuuri prefekt Kristian Jaani, PPA juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo

KOMMENTEERI SIIN