Neljapäev, 18. juuli 2024
Kia esitleb tulevikuplaanide esimest faasi – 2027. aastaks jõuab eri segmentides tootmisse seitse uut elektriautot. Esimene algusest peale elektriauto koodnimega CV lansseeritakse 2021. aastal. 2029. aastaks peaksid elektriautod Kia müügist moodustama 25%

Lisaks uute e-autode tootmise ettevalmistamisele töötab Kia üleilmse laadimisvõrgustiku laiendamise suunal: liitutud on IONITYga Euroopas. Kõikide plaanide teostudes haarab Kia elektriautotootjate seas liidripositsooni.

Kia lubab heita pilgu uuele elektriautode äristrateegiale, esitledes mitme tulevase e-auto värskeid visandeid. Kia president ja tegevjuht Ho Sung Song tutvustas Kia tulevase tootestrateegia detaile Koreas Hwasungis asuvas tehases peetud üritusel.

Ülemaailmsel elektriautode turul liidripositsiooni saavutamiseks kavatseb Korea autotootja vastata kasvavale nõudlusele elektriautode järele kiiresti ja paindlikult.

Ettevõte tootmisplaan näeb ette mitmekesise elektriautode valiku ning selle saavutamiseks mestitakse üleilma tuntud elektriautode kiirlaadimisvõrkude arendajatega.

„Kia on alates meie esimese masstoodetud elektriauto Kia Ray EV esitlemisest 2011. aastal müünud üle 100 000 elektriauto,“ ütles tegevjuht Song.

„Sellest ajast saadik oleme tutvustanud uusi ülemaailmsetele turgudele mõeldud elektriautosid ja teatanud selle protsessi kiirendamise plaanidest tulevate aastate jooksul. Oma äri fookuse elektrifitseerimisele suunamisega soovime saavutada, et 2029. aastaks moodustaksid elektriautod meie kogumüügist 25 protsenti.“

Kia 2020. aasta alguses esitletud strateegia Plaan S raames kavatsetakse 2025. aastaks elektrisõidukite mudelivalikut laiendada 11 autoni.

Sama aja jooksul soovib Kia saavutada selle, et arenenud turgudel, sealhulgas Korea, Põhja-Ameerika ja Euroopa, moodustaksid elektriautod 20 protsenti tootja kogumüügist. Täna esitletud seitse elektriautot lansseeritakse 2027. aastaks.

Esimene neist, mudel koodnimega CV lansseeritakse 2021. aastal tootja esimese algusest peale elektriliseks loodud autona ning see peaks ülemaailmselt jõudma paljudesse regioonidesse.

Uus mudel pakub sama konkurentsivõimelist tootekvaliteeti ja pilkupüüdvat disaini nagu Kia teised autod ning lisab sellele tasemel sõidu- ja laadimisomadused.

Kia strateegia Plaan S – üleminek elektrifitseerimisele

Jaanuaris esitles Kia oma tulevikustrateegiat Plaan S, mis formuleerib ettevõtte plaanid oma äri elektriautodele ja mobiilsuslahendustele ümber orienteerida.

Kia keskendub ülemaailmse elektriautode valdkonna liidripositsiooni kindlustamisele, lansseerides algusest peale elektriliseks loodud autosid ja uuendades valdkondi nagu tootmine, müük ja järelteenindus.

Plaan S realiseerimiseks vajalikud muutused puudutavat tervet ettevõtet. 2021. aastal lansseeritav CV kätkeb endas tootja suhtumist uuendustesse ja muutustesse, esitledes uut disainisuunda, mis tähistab Kia üleminekut elektriautodele keskendunud äristrateegiale. Kia uus disainifilosoofia tervitab progressi, mitmekesisust ja kontrastsete elementide rikkalikku segamist.

Kia uuendab oma sõidukite planeerimist, arendamist ja tootmist, et juba alates tooteplaneerimise faasist aktiivselt klientide mitmekesiseid vajadusi peegeldada.

Kia kavatseb vastata turu nõudmistele, pakkudes rohkem erinevaid tootetüüpe, et leiduks sobivaid mudeleid nii kesklinna, pikkadeks reisideks kui sportlikumaks sõiduks.

Lisaks suudab Kia tänu uue globaalse elektrilise modulaarse platvormi (Electric-Global Modular Platform, E-GMP) kasutuselevõtmisele pakkuda oma klassides kõige ruumikamaid autosid.

Kia soovib uuendada ka oma elektriautode müügipraktikat. Kia uurib liitumispõhiste teenuste loomise võimalusi, et luua klientidele mitmekesiseid ostmisvariante, ning ka elektriautode akude liisimise ja rentimise programme ja muid aku uue eluga seotud ettevõtteid.

Lisaks kavatseb Kia laiendada oma ülemaailmset elektriautode järelteeninduse infrastruktuuri. Kia kavatseb 2030. aastaks suurendada elektriautodega tegelevate töökodade arvu Koreas 1200-ni.

Teistel turgudel suurendab Kia oma elektriautodega tegelevate töökodade hulga selle aasta lõpuks 600-ni ja 2023. aastaks üle 2000. Kia plaanides on ka oma elektriautode hooldusspetsialistide õpetamise programmide väljatöötamine.

Kia näeb elektriautode laadimise infrastruktuuri laiendamist elektriautode populariseerimise eeltingimusena ja jätkab töötamist selle nimel, et ülemaailmselt parandada juhtide ligipääsu laadimisvõimalustele.

Koreas tugevdab Kia äritegevusi, mis viivad otseselt laadimisinfrastruktuuri ehituseni. Esialgu tugineb see olemasolevale üleriigilisele edasimüüjate ja teeninduste võrgustikule, sealjuures loodab Kia pakkuda 2030. aastaks umbes 1500 laadijat.

Lisaks paigaldab Kia 2021. aastaks 120 ultrakiirlaadijat kesklinnadesse ning kaheksat provintsi ühendava tosina maantee äärde üle terve riigi.

Ülemaailmselt paigaldab Kia koostöös oma partneritega üle 2400 laadija Euroopas ja umbes 500 Põhja-Ameerikas. Kia kavatseb jätkata oma laadimisvõrgustiku kasvatamist kooskõlas kasvava elektriautode turuga.

Lisaks teeb Kia jõupingutusi, et kindlustada klientidele kõikjale ulatuv laadimisinfrastruktuur, sõlmides strateegilisi liite, alustades eelmise aasta septembris tehtud investeeringust IONITY-sse – kiirele laadimisele spetsialiseerunud Euroopa ettevõttesse.

Kia otsib laadimisinfrastruktuuride loomiseks partnereid ka Ühendriikides ja Hiinas, et pakkuda optimeeritud infrastruktuuri, mis oleks spetsiaalselt iga turu tingimuste jaoks kohandatud, ning tugevdada koostööd uute laadimistehnoloogiate arendamisel.

Elektriautode turul liidripositsiooni haaramisele aitab kaasa ka Kia aktiivne koostöö valitsustega ja muud ärilised partnerlused.

Olles selle aasta juulis alustanud uue iduettevõttega Purple M (spetsialiseerub elektriautodel põhinevatele isikupärastatud e-mobiilsuse teenuste pakkumisele), kavatseb Kia laiendada koostööd erinevate valitsuse organisatsioonidega mitmes valdkonnas, sealhulgas ühistranspordi üleminek elektrijõule ja elektriautode laadimise infrastruktuuri ehitus.

Foto: Kia

KOMMENTEERI SIIN