Neljapäev, 25. juuli 2024
Oktoobri II pooles avaneb e-autode toetusmeetme II voor. Uurisime KIKi projektikoordinaatorilt Aive Haavelilt, kui palju on toetuse jagamiseks raha. I vooru kätteantud autode seast jäi silma ka üks selline, mida algselt toetust saanute seas ei olnud. Selgub, et teatud juhtudel võib taotleja mudelit vahetada!

Kirjutasime mõni aeg tagasi elektriautode riikliku toetusvooru teisest ringist, mis peaks avanema oktoobris ja mille maht on 400 000 eurot pluss I voorust kasutamata jäänud rahad.

Tegime ühtlasi ülevaate sõidukitest, mida on toetusrahaga ostetud. Tabelis oli üks pisike anomaalia: nimekirjas oli VW e-Golf, mida ostutoetusega autode nimekirjas algselt ei olnud. Kust see e-Golf äkki välja kargas?

Poolel teel võibki hobuseid vahetada!

KIKi projektikoordinaator Aive Haavel selgitab, et teatud juhtudel võibki toetuse saaja osta muu mudeli kui oli alguses planeeritud – toetuse saajatele on jäetud võimalus auto marki või mudelit muuta pärast rahastamise otsuse saamist tingimusel, et tegelikult ostetav auto vastab määruse nõuetele.

“Sellise võimaluse kohta on meilt mõned korrad küsitud ning paarile toetuse saajale oleme ka vastava nõusoleku andnud,” sedastas Haavel. 

See võib tähendada, et need, kes veel ei ole realiseerinud I vooru “jah” sõna, võivad turul märksa vabamalt ringi vaadata, sest kõik Eestis müügil olevad elektriautod vastavad määruse nõuetele – olulisim klausel on hind, mis võib olla kuni 50 000 eurot (käibemaksuga 60 000):

“Auto margi või mudeli muutmine on võimalik. Selleks tuleb saata KIKile uue auto pakkumus ja sõidukikirjeldus, et saaksime veenduda auto vastavuses määruse nõuetele. Auto hind võib olla kuni 50 000 € käibemaksuta,” rõhutab Aive Haavel just hinna olulisust. 

Teise taotlusvooru rahaline maht

II vooru rahalise mahu kohta on teada nii palju, et see on 400 000 eurot pluss I voorust üle jäänud toetusraha – “jah”-sõna saanutel on aega oma projekti realiseerida aasta aega. Kuidas siis saab jagada raha, mis võibolla ei ole üle? Aive Haavelil on sellele lihtne vastus:

“Eelmisest voorust vabanenud vahendite all on mõeldud summasid, mis on vabanenud katkestatud projektide arvelt. 3 toetuse saajat on pärast otsuse saamist loobunud elektrisõiduki ostust ja selle summa saame lisada teise vooru eelarvele.”

Seda, kas loobuti ühe või mitme sõiduki ostust, Haavel ei täpsusta. Ilmselt selgub täpne toetusvoorus jagatav summa siis, kui voor välja kuulutatakse. See juhtub loodetavasti oktoobri teises pooles. 

Taotlejate ring on piiratud

Keskkonnaministeeriumi pressiteates seisab must-valgel, et need, kes I voorust “jah” sõna kätte said, ei võigi II voorus enam raha taotleda. Piirang jääb arusaamatuks, sest kindlasti on neid, kelle jaoks I voor oli n-ö proov, ja kui e-auto on osutunud heaks valikuks, siis tahaksid autopargi keskkonnasõbralikumaks muutmist jätkata. 

“Eesmärk on, et toetus jõuaks võimalikult paljude isikuteni, et tagada üks meetme eesmärgi täitmine, milleks on elektrisõidukite kasutamise propageerimine,” selgitab Aive Haavel. 

“Rõhutame, et tegemist ei ole veel kinnitatud muudatusega. Täpsed toetuse taotlemise tingimused avaldame enne taotlusvooru avamist,” jätab ta õhku võimaluse, et juba “jah”-sõna saanud ja elektriauto soetanud saavad uues voorus osaleda. 

Riigiasutusi, mis võiksid eeskuju näidata elektriautode kasutuselevõtmisega, KIK eraldi ei soosi: “Määrus tagab kõigile huvilistele toetuse taotlemiseks võrdsed võimalused. Meil ei ole alust ühtegi sihtrühma eelistada ega ka soosida,” ütleb projektikoordinaator.

Kui mõni elektriauto soetanutest halbade asjaolude kokkulangemise tõttu maksejõuetuks osutub, võib KIK aga toetussumma tagasi nõuda. Olgu ilm milline tahes, toetuse saamisega kaasnevaid kohustusi, näiteks läbisõidu kohustust minimaalselt 80 000 km nelja aastaga, tuleb täita. 

GPS-seadmed hoiaksid kokku aega ja raha

Elektrisõidukite toetusmeetmes on ette nähtud raha GPS seadmete paigaldamiseks sõidukitele selleks, et KIK saaks automaatselt andmeid läbisõidukohustuse ja vähemalt 80% Eestis sõidetud sõitude kohta. Paraku ei ole GPS-seade osutunud kuigi populaarseks: vaid kolm toetuse saajat on nõustunud süsteemi paigaldamisega.

Ehk oleks lihtsam ja aja- ning rahasäästlikum teha GPS-seadme paigaldamine toetuse saajale kohustuslikuks? KIKi projektikoordinaator Aive Haavel vastab, et ehkki see on toetuse saajale kasulik, jääb GPS vabatahtlikuks:

“GPS-seadme kohustuslikuks muutmist kaaluti määruse väljatöötamise ajal põhjalikult, kuid konsulteerimisel huvigruppidega otsustati kohustusest loobuda ja pakkuda toetuse saajatele võimalust GPS paigaldamiseks.”

II vooru taotlejatele soovitab Haavel aga liitumist: teenusega liitumine on toetuse saajale kindlasti kasulik, sest vabastab kohustusest iga aasta lõpus läbisõiduandmeid esitada ja valimisse sattudes autot ette näitama tulla.

Üle on antud 71 elektrisõidukit

29. septembri seisuga on menetluses või makstud 71 elektriauto ostutoetused. Kõige rohkem on nende hulgas Hyundai Konasid (18 tk), Nissan Leafe (15 tk), Volkswagen e-Up’e (12 tk), Renault ZOEsid (10 tk) ning Škoda CITIGOsid 9 tk. Täpsed numbrid avaldab KIK koos II vooru väljakuulutamisega.

Vaata siit, kuidas Franz ja Otto Hyundai Konaga proovisõitu tegid

Kaanepilt: Franz Malmsten

blank

Ylle on teinud teadus-, haridus- ja keskkonnateemalisi telesaateid ning töötanud vabakutselise (kirjutava) ajakirjanikuna. Alates 2015 WWCOTY rahvusvahelise kohtunikekogu liige. 2015. aastal pälvis Ylle riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija auhinna. Acceleristas vastutab Ylle lehe väljaandmise eest ning kirjutab aeg-ajalt talle omase otsekohesusega

KOMMENTEERI SIIN