Reede, 19. aprill 2024
Eesti teadlaste välja töötatud DigiAuditi platvorm võimaldab reaalajas jälgida ning anlüüsida hoonete ja halduskogumite energiakasutust. Koos iduettevõttega Thinnect proovitakse müüa uudset lahendust üle kogu maailma.

TalTechi FinEst Targa Linna Tippkeskuse teadlased on valmis saanud platvormi DigiAudit, mis reaalajas on võimeline jälgima ja analüüsima hoonete ning kinnisvaraportfellide energiakasutust ja sisekliima näitajaid.

Euroopa Liit on seadnud 2050. aastaks eesmärgi, et kõik hooned peavad olema liginullenergiahooned, kuid paljude hoonete energiatarbimise kohta puuduvad usaldusväärsed andmed, millele tuginedes langetada otsuseid.

DigiAuditi platvorm lahendab selle probleemi ja võimaldab ettevõtetel ühtlasi lihtsustada Euroopa ettevõtete jätkusuutlikkuse aruandluse direktiiviga (CSRD) kaasnevat täiendavat aruandluskohustust.

Värkvõrgu rakendustele spetsialiseerunud iduettevõte Thinnect aitab lahenduse müügile ja seda hakatakse turustama üle maailma. Ettevõtte tarkade keskkondade mudelid on juba kaheksas riigis kasutusel.

DigiAuditi energiatarbe ja õhu kvaliteedi jälgimine ning järjekestev analüüs näitab täpselt, kuhu energia kulub. See analüüsib hoonete energiakasutust ja sisekliimat, tuvastab ebakõlasid ja võrdleb hooneid omavahel. Uut lahendust on juba edukalt kasutatud TalTechi linnakus ning pealinna ja Tartu haridusasutuste hoonetes.

TalTechi ehituse ja arhitektuuri instituudi direktori ning DigiAuditi pilootprojekti juhi, professor Jarek Kurnitski sõnul seisneb lahenduse ainulaadsus ja uuenduslikkus reaalajas energiamärgise määramises.

“Hoonete energiatõhususe parandamine on meie ühise süsiniku jalajälje vähendamise seisukohalt ülioluline, kuna hooned kulutavad 40% energiast,” rääkis Kurnitski. Selliseid lahendusi, mis suudavad mõõta hoonete energiatarvet ja sisekliimat on maailmas mitmeid.

“DigiAuditi platvormi teeb unikaalseks aga asjaolu, et see annab omanikele ja halduritele võrreldava ülevaate kogu portfelli erinevate hoonete tegelikust energiakulust ning samuti sisekliima kvaliteedist,” lisas ta.

Thinnect juhi Jürgo Predeni sõnul on DigiAuditi puhul tegu teaduse tippsaavutusega, millele pole konkurenti: “Tänapäeval ei hooma ükski hoone haldur täpselt, kuhu energia kulub, kuna ehitised on nii keerukad ja nende toimimine muutub ajas. DigiAudit aitab mõista, kuhu energia kulub ning kuidas seda vähendada,” sõnas ta.

FinEst Targa Linna tippkeskuse direktor Ralf-Martin Soe, kes viibib Stanfordis, rõõmustab, kuna eesti teaduse tegijail on järjest rohkem päriselulist kontakti ettevõtetega. Ta loodab, et DigiAudit on esimene pääsuke teiste pilootprojektide kommertsialiseerimisel: “On positiivne, et Eesti teadlased teevad ettevõtetega järjest rohkem koostööd, kuigi võimalused on tegelikult oluliselt suuremad – näiteks Stanfordi ülikooli targa linna projektid on Eesti ja Euroopaga võrreldes palju tihedamalt erasektoriga seotud,”rääkis Soe.

FinEst Targa Linna Tippkeskus (FinEst Centre for Smart Cities) on rahvusvaheline kompetentsikeskus, mille asutajateks on Tallinna Tehnikaülikool, Aalto Ülikool, Forum Virium Helsinki ja Eesti Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Keskuse eesmärk on uute tehnoloogiate katsetamise abil linnakeskkondade paremaks muutmine ning selle pilootprojekte rahastavad Haridus- ja Teadusministeerium ning Euroopa Regionaalarengu Fond.

KOMMENTEERI SIIN