Kolmapäev, 17. aprill 2024
TalTech koos Euroopa parimate tehnikaülikoolidega on teinud Euroopa Komisjonile ettepaneku rahastada Euroopa super-tehnikaülikooli loomist.  Inseneriõppele on lubanud õla alla panna nii BMW, Siemens kui ka Eestist alguse saanud Transferwise. EuroTeQ EU oleks nagu inseneriõppe Schengen piiriülese vaba liikumisega.

TalTech koostöös Euroopa tipp-tehnikaülikoolidega on teinud Euroopa Komisjonile ettepaneku rahastada initsiatiivi EuroTeQ Engineering University.

Loodav initsiatiiv tähendab ühist ambitsiooni kraadiõppes ja teaduses ning maailma tehnoloogiahiidudega koostööd ettevõtluses. Komisjoni toetuse korral alustatakse ühise õppetöö väljatöötamist juba selle aasta sügisest.

TalTechi üliõpilastele tähendaks see tulevikus kõikide partnerülikoolide täieõigusliku tudengi staatust, saades valida aineid ning teha eksameid nii virtuaalselt kui kohapeal.

EuroTeQ Engineering University hakkaks andma diplomeid ning haridust, mis on vastavuses Euroopa Liidu ja maailma standardite ning tulevikuvajadustega.

TalTechi rektor, akadeemik Jaak Aaviksoo ütles, et EuroTeQ’i initsiatiiv on täiesti uus tase ülikoolide koostöös, ja avab kõigile TalTechi tudengitele Euroopa tippülikoolide võimalused.

“See on samas ka usaldusavaldus tehnikaülikoolile, mille tähendust on raske üle hinnata,“ lisas akadeemik Aaviksoo.

Lisaks TalTechile ühinevad EuroTeQ Engineering Universitysse tehnikaülikoolide koorekihti kuuluvad Müncheni, Taani, Eindhoveni ja Tšehhi tehnikaülikoolid ning Ecole Polytechnique Prantsusmaalt.

Kavandatavasse supertehnikaülikooli kuuluks täna kokku 100 000 tudengit ja ligi 15 000 teadlast. Uue superülikooli kogu eelarve ulatub 2,3 miljardi euroni.

TalTechi õppeprorektor Hendrik Voll võrdles initsiatiivi tippülikoolide Schengeni ruumiga: „ Nende koolide tudengitel on tulevikus ligipääs parimatele õppeainetele ja projektidele, mida igast ülikoolist on võimalik leida.“

Ta tõi näiteks, et tehnikaülikooli tudengid saavad võtta Müncheni tehnikaülikoolist aineid, mida õpetatakse tulevastele autotööstusinseneridele, ning saksa tudengid saavad valida TalTechi IT-ainetest endale sobivaimad.

„Just TalTechi ja Eesti IT-kuvand, e-õppe arengud ning TalTechDigital algatus olid üks põhjustest, miks TalTech selle eksklusiivse klubi liikmeks on kutsutud,“ märkis õppeprorektor.

Voll usub, et tänu laialdasele koostööle ja meie tudengite võimekusele avanevad neile edaspidi Euroopa tippetevõtete uksed. 

„Igas õppeaines oleks sisuliselt oma tudengivormel, kus koostöös teiste üliõpilastega lahendatakse ettevõtete antud elulisi probleeme ja kus kõikidel tudengitel on võimalus osaleda,” selgitas Hendrik Voll.

Praktilise ja interdistsiplinaarse õppe osakaalu suurendamine on olnud TalTechi suur eesmärk: edaspidi tähendab see teadlastele ja tudengitele praktikabaasi sellistes ettevõtetes nagu BMW ja Ubisof. Ennast tõestanud praktikandid aga võetakse hiljem ilmselt meelsasti täieõiguslikult tööle. 

EuroTeQ superkooli initsieerivad EuroTechi võrgustikku kuuluvad kõrgkoolid Tallinna ning Tšehhi tehnikaülikoolidega ja neil on ühine siht, koolitada tippinsenere, kes annaksid EL majandusele uue, kaasaegse hoo. Algatuse partneritena on end üles andnud Siemens, Total, BMW ja DAF; Eestist Telia, Transferwise, Eesti Energia, RIA ja ITL.

Uue initsiatiivi eesmärgiks on tõusta aastaks 2030 Euroopa juhtivaks ja mõjukaimaks  teaduspõhise insenerihariduse ökosüsteemiks. Sisuliselt luuakse tuleviku e-ülikooli, rahvusülikoolide konsortsiumi, kus mõeldakse globaalselt, kuid tegutsetakse lokaalselt. 

TalTechi väliskoostöö jaoks on see oluline samm lähenemisel maailma tippülikoolidele, et koos kujundada uusi suundi tänapäevasele inseneriharidusele. 

Loe siit targa linna projekti kohta

Tallinna Tehnikaülikooli sisseastumisavaldust saab üle veebi anda juba täna, lisainfo SIIT

KOMMENTEERI SIIN