Reede, 14. juuni 2024
Eelmisel nädalal küsisime lugejatelt, kuidas on kõige õigem sooritada tagasipööret Jõhvis Rakvere tänaval asuval turbo-ringristmikul ehk turboringil. Ülesande kohaselt läheneb auto ringristmikule Tallinna poolt ning tahab samas suunas tagasi sõita.

Õigeks lugesime liiklusülesandes variandi B, mille kohaselt läheneb auto turboringile mööda vasakpoolset sõidurada, ringristmikult otsesuunas väljumise kohal hoiab ta sujuvalt vasakule, ringi välimisele rajale ja väljub sama rada kasutades soovitud suunas.

Selline liikumine on kooskõlas enne turboringi paikneva liiklusmärgiga, mille kohaselt parempoolselt sõidurajalt saab pöörata paremale ja liikuda otse, vasakpoolselt aga otse ja pöörata vasakule.

Samuti on otsesuunas väljumise kohal vasakule keeramine igati kooskõlas teekattemärgistusega – sellest kohast on võimalik jätkata ringil sõitmist sujuvalt.

Kuidas läbida turbo-ringristmik saad proovida siin

RINGLEMISVABA TURBO-RINGRISTMIK

Meie ülesandes näitena kasutatud Jõhvis asuv turbo-ringristmik ei ole liiklemiseks kõige keerulisem omasugune kuid segadust tekitab sellegipoolest kuhjaga.

Kui liikluskoormus ületab üherajalise ringristmiku läbilaskevõime ning tekivad ummikud, osutub vajalikuks mitmerajalise ringristmiku välja ehitamine. Turbo-ringristmik võimaldab suuremat läbilaskvust ja ohutumat lahendust võrreldes klassikaliste mitmerajaliste ringristmikega.

Suurim erinevus tavalise kaherajalise ringristmiku ja turbo-ringristmiku vahel seisneb selles, et viimase puhul ei toimu rajavahetust ringristmikul, vaid see tehakse enne ringile jõudmist. Selleks, et õige raja valik toimuks sujuvalt ja ohutult, on ette nähtud vastavad märgistused juba ringristmikule lähenedes.

Traditsioonilisel ringristmikul võib idee poolest jäädagi ringiratast sõitma, kuid turboring on mõeldud reeglina olema ringlemisvaba.

Nähtus tuleneb sellest, et turboringil sõites välimiselt sisemisele sõidurajale ei ole ümberreastumist ette nähtud, kusjuures sõltuvalt liiklussõlme skeemist ei pruugi tagasipööre olla turboringil alati võimalikki.

Ka sisemiselt välimisele rajale ümberreastumine saab toimuda sujuvalt üksnes kohas, kus sõidurada ühtlasi ka väljub ringristmikult. Tähtis on, et seda kõike tehakse ilma pidevaid jooni, punaseid jooni või künniseid ületamata.

VALI ÕIGE RADA, LIIGU SUJUVALT

Turboringide eesmärk on kiirendada ja lihtsustada ringristmiku läbimist sellega, et teele on joonistatud selged sõidurajad ja –suunad. Sellisel ringristmikul rea vahetamine ei ole ette nähtud. Õige sõidurada tuleb valida enne ringristmikku.

Paljudele juhtidele teeb liiklemise turboringil keeruliseks see, et mitte ainult enne ristmikku paiknev liiklusmärk ei ole oluline vaid samal ajal tuleb jälgida ka ringristmikule joonistatud teekattemärgistust.

Et juhtidel ei tekiks kiusatust ringristmikul sõidurada vahetada, on sõiduradade vahele joonistatud pidevjoon, mõnes kohas ka laiad punased jooned ning näiteks Tartus leidub turboring, kus sõiduradade vahel on üsna kõrged künnised.

Kõigi nimetatute eesmärk on anda juhile teada, et selles kohas reavahetus ei ole ette nähtud. Täpsuse huvides tuleb öelda, et see pole ka keelatud, aga kui kõik hakkaksid turboringil ridu vahetama, kaoks selle mõte.

“Segaduseajav liiklusülesanne” on Accelerista ja Delfi tehnikaportaali Forte ühisprojekt, mida rahastab Maanteeamet ja toetab Toyota ning mille keskmes on mõni keeruline ristmik või liiklussituatsioon, millega Eesti liiklejad tüüpiliselt kokku puutuvad.

Tosina nädala jooksul ilmub neljapäeviti Fortes valikuvariantidega liiklusülesanne, millele on õiget vastust aega anda täpselt nädal.

Ülesandele järgneval neljapäeval saab avalikuks video, kus Accelerista ajakirjanikud Maarja ja Veli teevad päriselus läbi nii vale kui õige lahenduse ning Maanteeameti ekspert omakorda teeb puust ja punaseks kuidas keerulisi olukordi lahendada.

Lisaks videole ilmub liikluspraktik Uku Tampere sulest põhjalik artikkel, mis võtab kokku pakutud vastused ning selgitab, miks ühe või teise (ka kirjutamata) reegli jälgimine on liiklusturvalisuse ja  – kultuuri seisukohalt vajalik.

Peatoimetaja: Uku Tampere. Ekspert: Riho Tänak (Maanteeamet). Produtsent: Veli V. Rajasaar. Režissöör: Kadriann Kibus. Juhtoperaator ja monteerija: Sten Ottep/Fifty Visual. Eksperimendi viib läbi Veli V. Rajasaar

ROHKELT EKSIMUSI

Jälgisime Jõhvi turboringil liiklemist kokku paari tunni jooksul. Ilmselt ma ei liialda, kui ütlen, et vähemalt kord viie minuti jooksul tekkis ohuolukord, sest juht eksis.

Peamiselt tekitas ohuolukordi liiga suur sõidukiirus. Ringristmikul liikleja sõitis liiga kiiresti ja talle teed andma pidanud ringristmikule sõita tahtev juht jäi tulijale ette.

Kuid üllatavalt palju nägi ka neid olukordi, kus juhid reastusid ümber nii sisemisele kui välimisele rajale, sh ka üle laiade punaste joonte.

Nii hämmastav, kui see ka ei tundu, pole liiklusülesande kõige valem variant, variant D, kellegi väljamõeldis. Pärineb see sealtsamalt ringilt, päris maailmast. Aja jooksul, mis ringi juures viibisime, nägime sellist šedöövrit kaks korda.

Ilmselt tekitabki segadust asjaolu, et juhid on harjunud traditsiooniliste ringristmikega, kus reavahetus on lubatud. Samuti ollakse kinni harjumuses ning ei tegeleta piisavalt liikluse ja märkide jälgimisega.

Seetõttu avastavad juhid alles ringristmikul olles, et nad on valinud vale sõiduraja ning teevad vea parandamiseks erinevaid liigutusi.

PUUST JA PUNASEKS

Jõhvi turboringil on kasutatud laiu punaseid jooni ning lisaks on muudetud sisemise sõiduraja algus täisnurkseks.

Kui algselt kavandati turbo-ringristmik sujuvate pealesõitudega, siis peagi selgus, et selline lahendus tekitas osas juhtides ebaselgust, mille tulemusena satuti ringristmikul sõites valele sõidurajale.

Muutes sisemise sõiduraja alguse täisnurkseks, annab see ringil liikuvale autojuhile parema arusaama, kuhu tema sõidurada suundub.

PROBLEEMID TÄHELEPANUGA

Lugejate tagasisisdele tuginedes ja Jõhvi turboringil toimuvat jälgides saab selgeks, et juhid ei suuda korraga jälgida liiklusmärke ning teekattemärgistust. Seega võiks järeldada, liiklejate tagasisidest, et probleem pesitseb osaliselt segases märgistuses.

Paljud lugejad leidsid, et nemad vaatavad liiklusmärki ja see lubab tagasipööret teha ainult ringristmiku sisemiselt rajalt.

Ühtlasi peavad nad loogiliseks, et tagasipööret tehakse just sisemiselt rajalt ning kuna sisemisele rajale sõitmise kohas on katkendjoon, ei takista mitte miski ringristmikul katkendjoone kohal sisemisele rajale ümberreastuda.

Teisisõnu, enne turboringi paiknev märk sõiduradade kohta ütleb juhile, kummalt rajalt saab vasakule, aga märk ei räägi midagi sellest, kumma sõiduraja ringristmikule jäädes valima peab.

Põhimõtteliselt oleks see arvamus õige, kui vasakpoolsel sõidurajal turboringile lähenemisel ja ringristmiku sisemisele rajal reastumise koha peal ei oleks täisnurkset kõrgendust.

Praktikas peab liikleja sisemisele rajale reastumiseks tegema väga järsu pöörde ning hiljemalt see võiks olla vihje, et selline pööre pole ette nähtud.

PAREM MÄRGISTUS PÄÄSTAKS PÄEVA

Lugejate tagasiside ei jäta võimalust probleemi olemust mitmeti tõlgendada – ainult ühest sõiduradasid ja sõidusuundasid näitavast märgist enne ringristmikku ei piisa.

Mitmel korral tõid lugejad välja, et suunavad nooled teekattel aitaksid paremini mõista seda, kuidas ringristmikul liiklemine kõige paremini toimiks.

Lisaks toodi välja, et enne turboringi asuval märgil peaks kajastama ka teekattemärgistust, siis saaks siililegi selgeks, et ümber täisnurga pööramine ei ole ette nähtud.

KOKKUVÕTTES HEA LAHENDUS

Kokkuvõtvalt võib öelda, et turbo-ringristmike lahendus on päriselus toimiv, sest aitab nii visuaalselt kui füüsiliselt kaasa kiiruse alandamisele, mille tulemusena paraneb liiklussõlme ohutus ja läbilaskevõime.

Häälekalt kritiseerivad turboringe veoautojuhid, kellel väikese raadiusega ringtee läbimise kiirus on madal. Kuid see ongi turboringi eesmärk – madalam kiirus ja samal ajal suurem läbilaskevõime. Mujal Euroopas on Hollandist pärit turboringid väga levinud ning aitavad liiklusel paremini toimida.

Eestis tekivad ohuolukorrad ja pahameel osaliselt ilmselt sellest, et sõiduradade märgistus on vähene. Selgust tooks teekattele joonistatud nooled, mis õigel viisil turboringi kasutama suunaksid.

Kaanepilt: Delfi Forte

KOMMENTEERI SIIN