Esmaspäev, 27. mai 2024
Hollandi päritolu Fairphone toodab nutitelefone, mis päriselt võiksid päästa maailma. Telefonid on valmistatud taaskasutatud materjalist ja toodetud jätkusuutlikul viisil, nii palju kui tänane tehnoloogia areng seda võimaldab. Huvilised on kannatlikult oma telefoni ootel.

Fairphone on Hollandi päritolu sotsiaalne ettevõte, mis toodab maksimaalselt jätkusuutlikul viisil konfliktivabu nutitelefone. See tähendab, et nende telefonide tooraine on saadud kontrollitud allikatest ning need on kokku pandud kontrollitud töötingimustega ettevõtetes.

Fairphone töötab operatsioonisüsteemil Android. Fairphone 2 leidlik modulaarne ülesehitus annab kasutajatele suurema kontrolli oma telefoni üle, kaasa arvatud võimaluse telefoni lahti võtta ja kõige sagedamini katki minevaid osi parandada või välja vahetada. Fairphone kavatseb edaspidi toota 140 000 nutitelefoni aastas.

Eestis jagab Fairphone’i  tellimise kohta infot õiglase kaubanduse klubi. Ühe telefoni hind on orienteeruvalt 700 eurot, aga see on siis ka ost enam-vähem kogu eluks.

ÕIGLANE KAUBANDUS, ÕIGLANE TELEFON

Hollandlaste ärimudel sarnaneb Fair Trade ehk õiglase kaubanduse põhimõtetega: kasutatakse kontrollitud tooraineid, vähendatakse ökoloogilist jalajälge transpordi optimeerimisega, eelistatakse taaskasutatavaid materjale ning tööjõud saab õiglast tasu.

Fairphone kasutab kontrollitud päritoluga tina ja tantaali Kongo Demokraatliku Vabariigi kaevandustest ning teeb oma tarnijatega tihedat koostööd töötingimuste parandamiseks neis ettevõtetes.

Fairphone keskendub tootmisprotsessis nutiseadmete komponentide vastupidavusele, parandatavusele ja kättesaadavusele, komponente on lihtne vahetada, et pikendada nutitelefonide eluiga. Kauem kestva telefoni tootmine vähendab survet inimestele ja keskkonnale.

Fairphone’i eesmärk on saavutada pikaajalisem ja kestvam muutus, laiendades eetiliste toodete turgu ja andes sotsiaalsetest väärtustest hoolivatele tarbijaile võimaluse hääletada oma ostuvalikutega.

Praeguseks on müüdud 70 000 Fairphone’i ning ette tellitud mitukümmend tuhat mudelit Fairphone 2. Seadmete müügist saadav kasum investeeritakse teadlikult elektroonikatööstuse töötingimuste parandamiseks.

NUTISEADE ON PROBLEEMTOODE

Iga nutitelefon sisaldab üle 30 erineva kaevandatava mineraali. Üldiselt peetakse probleemseteks ressurssi raiskavateks mineraalideks tina, tantaali, volframit, kulda, aga ka koobaltit.

Konfliktsus seisneb selles, et toorme müügist saadava tuluga rahastatakse mässuliste rühmitusi, tekitades poliitilist ja majanduslikku ebastabiilsust, samal ajal jäetakse tähelepanuta töötajate töötingimused, nende õigused ja võimalus teenida õiglast palka.

Olmeelektroonika tootmine on tööjõudu kurnav protsess. Tihti ei maksta töötajatele elamisväärset töötasu, töötajate huve ei arvestata, neil puudub esindatus, tööpäevad on pikad ning tingimused tervistkahjustavad, tööohutus ei ole tagatud.

Ka tarbijakäitumine on vastutustundetu. Igal aastal viskavad inimesed kergekäeliselt minema miljoneid mobiiltelefone, panustades nõnda maailma elektroonikajäätmete kriisi.

Seadmeid heidetakse prügikasti põhjusel, et enamik neist ei olegi ehitatud kestma, ning teisalt soovivad inimesed sotsiaalse surve all pidevalt oma seadmeid uuendada.

Tootes tõeliselt ägedaid nutitelefone, mille eluiga on tavalisest pikem, pakub Fairphone toodet, mis meeldib inimestele ning mille disain on samaaegselt aegumatu, vastupidav ja lihtsalt parandatav või uuendatav.

VIIS AASTAT TURUL

Fairphone asutati ametlikult aastal 2013 sotsiaalse ettevõttena eesmärgiga luua nutitelefon, mis seab esikohale sotsiaalsed väärtused.

Põhiline põhjus Fairphone loomiseks oli soov avalikustada ning järk-järgult parandada elektroonikatööstuse tarneahelat, tootes eetilisemat telefoni ning kokkuvõttes muuta majandus jätkusuutlikumaks.

Fairphone soovib tekitada positiivseid muutusi järgmistel aladel: kaevandamine, disain, tootmine ja toodete elutsükkel. Selleks, et kauakasutatava nutiseadme ideest asja saaks, on vaja piisavat arvu kasutajat, kes tootja mõtteviisiga haakuksid.

AIDATES PLANEETI

Fairphone tegeleb mobiiltetelfoni eluea kõigi etappidega, sealhulgas kasutus, taaskasutus ja ohutu ümbertöötlemine.

Fairphone on disainitud pikaealiseks, olles vastupidav ja sisaldades osi, mida kasutaja saab hõlpsasti välja vahetada kui miski ei tööta.

Fairphone müüb varuosi ning pakub parandamise juhiseid, et telefoni saaks kasutada nii kaua kui võimalik. Lisaks pakub tootja täiendavaid funktsioone nagu kahe SIM kaardi kasutamine, et telefon oleks järelturul atraktiivsem.

Samuti teeb tootja oma partneritega Ghanas koostööd kohalike jäätmete kogumise ja äravisatud telefonide ohutuks ümbertöötlemiseks Euroopasse toimetamiseks heaks.

Fairphone’i Toote Tagasivõtmise programm (Take Back Program) aitab tagada, et mobiiltelefone kasutatakse korduvalt või töödeldakse nõuetekohaselt ümber.

Firma nutitelefon on disainitud kauakestvaks ja Fairphone töötab koos iFixit’iga, et luua vabakasutusega parandamisjuhendeid.

AIDATES INIMESI

Fairphone tõestab, et firmad saavad olla kasumlikud sotsiaalseid ja keskkonnahoidlikke väärtuseid esikohale seades.

Näiteks teeb Faiphone tihedat koostööd oma telefonitootjatega. Et kontrollida töötingimusi tehases ja teha ettepanekuid nende parandamiseks, on Fairphone’l sotsiaalse hindamise programm.

Hindamise tulemustest lähtudes tegeleb firma koos oma telefonitootjaga konkreetsete paranduste juurutamiseks, tuleohutusest ja töötajate kaitsevarustusest kuni süsteemsete küsimusteni nagu tööaja kestvus.

Koostöös Fairphone 1 tootjafirmaga Hiinas asutas Fairphone Töötajate Heaolu Fondi (Worker Welfare Fund).

Iga telefoni müügist investeeritakse kindel summa fondi. Töötajaskonna hulgast valitakse esindajad, kes teevad otsuseid fondi laekuva raha investeerimiseks tööturvalisusesse, palgatõusu ning koolitustesse. Loomisel on Töötajate Heaolu Fond koostöös Fairphone 2 tootjafirmaga.

LAIEM MÕJU

Fairphone 2 esimesed ostjad on võimaldanud firmal kiirkäivitada Fairphone 2 tootmise ja jätkata sotsiaalse mõjuga projektidesse investeerimist, jäädes samas sõltumatuks välistest investoritest.

Teise mudeli strateegia on liikuda partii tootmiselt pidevale tootmisele. Firma eesmärk on jõuda stabiilse tootmistsüklini, mis rajaneb nõudlusel – et vältida ületootmist või tipp-perioode, et telefone kokku panevad tehased saaksid tootmist hoolikalt planeerida ning stabiilset tööd pakkuda.

Eesmärk on toota ja müüa 140 000 Fairphone’i aastas ja laieneda Euroopast väljapoole. Näidates, et eetilistele toodetele on turg olemas, saab Fairphone motiveerida kogu tööstusharu tegutsema vastutustundlikumalt.

VAATA OMA TELEFONI SAAMISLUGU

Enne kui elektroonikatööstuse tarneahelat paremaks muutma hakkad, pead aru saama, kuidas see töötab. Et mõista olmeelektroonika tarneahela keerukat, sageli läbipaistmatut protsessi, on tootja kaardistanud kõik vajalikud materjalid, tarnijad ja tootmiskohad, mis on kaasatud telefoni valmistamisse.

Lisaks esimese tasandi telefonide komplekteerijale on kirjas kõik teise astme tarnijad ja parasjagu tegeletakse kolmanda ja neljanda astme allhankijatega. Peale läbipaistvuse parandamise saab informatsiooni kasutada tarnijatega otsesidemete loomiseks ja keskkonnahoiu- ning sotsiaalprogrammide edendamiseks.

Allikas ja meedia: Fairphone. Tõlkis: Kadi Rünkla

KOMMENTEERI SIIN