Kolmapäev, 17. aprill 2024
Rootsi autotootja Volvo, mille kliimasäästuplaan on üks ambitsioonikamaid maailmas, veab juba mõnda aega oma uusi sõidukeid Euroopa tehasest kesklattu rongidega. Raudteetransport aitab süsinikdioksiidikoguseid senisega võrreldes kuni kolmveerandi jagu vähendada. 

Koroonaviirus on ajutiselt sulgenud riigipiirid, aga rongid käivad ikka ning autotootjad, kelle tehased asuvad Euroopas saavad tööd jätkata. Volvo toodab suurt osa oma mudelitest Genti tehases Belgias ning üks keskladudest asub Põhja – Itaalias, teine Austrias. 

Üleminek raudteetranspordi kasutamisele on juba andnud märkimisväärse keskkonnasäästu: Põhja-Itaalia suunal on CO2 heited vähenenud isegi kuni 75%, Austriasse transpordil ligi poole võrra. Rongide eelistamine on üks osa Volvo kliimaplaanist, mille eesmärk on jõuda kahekümne aastaga täiesti kliimaneutraalsesse punkti. 

Selle plaani kohaselt peab Volvo vähendama oma süsiniku jalajälge aastaks 2025 40% võrreldes 2018. aastaga ning see omakorda tähendab, et logistikas tuleb heitmeid vähendada veerandi võrra. 

Rongide rohkemat kasutamist plaanitakse ka USA-s ja Hiinas: juba praegu veab Volvo Hiinast laevateid pidi saabunud sõidukeid kaks korda nädalas Belgiast Genti sadamast keskladudesse.

Ka Hiinas ja Venemaal veetakse uusi Volvosid võimalusel mööda raudteed ladudesse ning USA-s Lõuna-Carolinas on sealne tootmisüksus lõiganud kasu raudteedest, mida mööda transportida uusi Volvosid Põhja-Ameerika linnadesse. 

Volvo toodangust järjest suurema osa moodustavad Recharge-nime alla koondunud pistkihübriidid ja lähitulevikus ka e-autod.

Kõlab loogiliselt, et keskkonnasõbralikumaid autosid tootes jälgitakse kogu toote elutsüklit, millest mere- ja maismaa transport moodustab olulise osa. Volvo on seisukohal, et pelgalt elektriajamiga autode tootmisest kliimasoojenemise peatamiseks ei piisa, heitekoguseid on vaja otsustavalt piirata kõigis tootmise etappides. 

Allikas: Volvo pressiruum

KOMMENTEERI SIIN