Reede, 14. juuni 2024
6. veebruarist alates saavad lähinädalatel avanevast nullheitega e-sõidukite toetusmeetmest oma ampsu lootvad taotlejad sõlmida ostu- ja liisinglepinguid. Küsimusi on kerkinud mitmeid: millist kastiratast võib toetusega osta, miks ei käi toetuse alla vähekasutatud elektriautod ja mis sai kortermajade taristu uuendamisest? Keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna nõunik Madis Arro vastab.

Kastiratastele saab avanevast meetmest toetust küsida esmakordselt. Algselt olid määrusesse kirja pandud ka kategooriad (L1, L2) ja jäi mulje, et raha võib küsida üksnes kahe rattaga elektrimootoriga “kastikatele”.

Lihtsalt L1 kategooriat klassifikatsioonis ei ole, on L1e (kerged kaherattalised mootorsõidukid) mis omakorda on jagatud kaheks alamkategooriaks, aga müüt kindlat tüüpi kastiratastele toetuse saamisest ringleb edasi. Kuidas asjad päriselt on?

Peale määruse kooskõlastusringi otsustasime välja võtta elektrilise kastiratta defineerimise läbi kategooria ja täpsustasime kastiratta definitsiooni.

Toetusmeetmest toetatakse elektriliste kastrataste soetamist. Seletuskiri selgitab mida elektrilise kastiratta all on silmas peetud:

Kastiga ratas on vähemalt kaherattaline sõiduk, mis liigub sellega sõitva inimese lihasjõul pedaalide või  käsiväntade/hoobade abil, ja eelnimetatud tingimustele vastav sõiduk, mis on varustatud kuni 0,25-kilovatise püsi-nimivõimsusega elektrimootoriga, mille väljundvõimsus väheneb sõiduki kiiruse kasvades ning mille toide lakkab, kui sõitja lõpetab väntamise või enne, kui sõiduki kiirus saavutab 25 kilomeetrit tunnis.

Rattaks ei loeta ratastooli, mis on ette nähtud liikumiseks piiratud liikumisvõimega isikule. Tingimata peab olema ratta raami osana tootja poolt ehitatud kast või alus, mis on mõeldud vähemalt 40 kg kaupade või inimeste veoks. Kastiga ratas ei ole laiem kui 900 mm ja on varustatud läbisõidumõõdikuga.

Miks toetatakse kastirataste ostu, aga ei toetata teisi pisikesi elektrisõidukeid L kategoorias? Näiteks läheks Nobe elektriauto ja teised sarnased hästi kaubaks. Kõik ei taha sõita suurte e-autodega, kus põhimõtteliselt tühje istmeid kaasa veetakse?

Kastirataste ostu toetamisel tuginesime 2021.aasta PricewaterhouseCoopersi (PWC) uuringule, millest järeldus, et elektriliste kastirataste toetamist tasub kaaluda täiendava meetmena täiselektriliste autode kõrval.

Kastirataste toetamist tuleb võtta kui pilootmeedet, millega tahame propageerida autode (eeskätt pere teise auto) asendamist kastirattaga, kus see on võimalik. Toetuse andja huvi on, et toetatavad autod asendaksid peres esimest autot, läbiksid võimalikult palju kilomeetreid ja aitaksid seeläbi vähendada transpordisektori KHG heidet.

Miks ei toetata kasutatud, kuid kontrollitud ja garantiiliste e-autode ostu?

Toetusmeedet välja töötades tuginesime PWC uuringule, milles uuriti ka kasutatud elektriliste sõidukite ostu toetamist. Uuringus leiti, et kuigi kasutatud elektriautodel on olemas küll teatav järelturg, kaasnevad nende toetamisega oluliselt suuremad riskid võrreldes uute autodega, eeskätt puudutab see aku seisukorda, mis lisaks läbisõidule on mõjutatud ka laadimisviisist ja laadimistsüklite arvust.

Lisaks hinnati suuremaks pettuste ohtu, sest esineb risk nii läbisõidu kui ka aku seisukorra osas valetamises. Uuringu koostajad jõudsid järeldusele, et seni kuni ei ole tagatud sõidukite soetamisele eelneva akude tehnilise seisukorra kontrollimise laiem kompetents, ei ole otstarbekas laiendada meedet kasutatud sõidukitele.

Samale seisukohale jõudsime määruse eelnõud välja töötades, et soovides hoida toetusmeetme võimalikult lihtsa, ei ole seda võimalik paraku sellisel kujul rakendada kasutatud sõidukite toetuse puhul.

Mis sai plaanist toetada vanade kortermajade juurde laadimistaristu loomist?

Selle meetme eest vastutab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning keskkonnaministri käskkirjaga on plaanitud eraldada MKMile korteriühistute laadimistaristu toetamiseks vahendid.

Millal reaalselt taotlusvoor avaneb? Algselt räägiti meetme mahust suurusega 10 miljonit, aga eelmise nädala teates on sellest saanud 8,7 miljonit eurot. 0,3 mln kulub haldamisele, aga 1 miljon oleks justkui kadunud?

Taotlusvoor avaneb lähinädalatel, meetme maht kokku on 10 miljonit eurot, millest 1 miljon eraldataksegi majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile korteriühistute laadimistaristu toetamiseks, sellest tuleb maha arvestada veel KIKi halduskulud.

Kaanepilt: Unsplash

blank

Ylle on teinud teadus-, haridus- ja keskkonnateemalisi telesaateid ning töötanud vabakutselise (kirjutava) ajakirjanikuna. Alates 2015 WWCOTY rahvusvahelise kohtunikekogu liige. 2015. aastal pälvis Ylle riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija auhinna. Acceleristas vastutab Ylle lehe väljaandmise eest ning kirjutab aeg-ajalt talle omase otsekohesusega

KOMMENTEERI SIIN