Teisipäev, 16. juuli 2024
Keskkonnaministeeriumi loodud elektrisõidukite toetusmeede on huvilistele arvamuse avaldamiseks 21. oktoobrini avatud. Ministeerium loodab KIKi kaudu alustada ostutoetuse jagamist tänavu novembrist.

Keskkonnaministeerium deklareerib, et soovib kaasa aidata keskkonnasõbralikemate sõidukite levikule, avades peagi võimaluse saada toetust elektrisõiduki ostuks.

Alates 7. oktoobrist saavad huvilised valminud toetusmeetme eelnõu kohta arvamust avaldada. Ettepanekuid ja kommentaare oodatakse kahe nädala jooksul otse e-mailile kadri.sipp@envir.ee.

Määrust saab täismahus lugeda siit

[pdf-embedder url=”https://www.accelerista.com/wp-content/uploads/2019/10/maarus.pdf”]

Määruse seletuskirja saab lugeda siit

[pdf-embedder url=”https://www.accelerista.com/wp-content/uploads/2019/10/seletuskiri.pdf”]

65% kasvuhoonegaaside heitest tuleb sõiduautodest

Keskkonnaminister Rene Koka sõnul soovib riik uue toetusmeetmega keskkonnasõbralikumate elektrisõidukite levikut soodustada.

Võrreldes sisepõlemismootoriga sõidukitega on elektriautod väiksema energiatarbimisega ning pakuvad seega keskkonnasõbralikumat alternatiivi bensiini- ja diiselautodele.

Minister märkis, et elektriautode suurem kasutuselevõtt aitab kaasa võetud kliima- kui ka välisõhu eesmärkide saavutamisele, sest erinevate õhusaasteainete heitkogused vähenevad.

Keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna juhataja Getlyn Denksi teadmise põhjal on sõiduautod süüdi Eestis maanteetranspordi kasvuhoonegaaside heitest tervelt 65% ulatuses.

„Aastal 2017 oli uute registreeritud sõiduautode keskmine CO2 heide Eestis Euroopa Liidu kõrgeim (132,8 g CO2/km) ning ületas ainsana Euroopa Liidu sihttaset 130 g CO2/km“ täpsustas Denks.

Elektriautode toetusmeetme maht on 1,2 miljonit eurot, seda rahastatakse Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemissüsteemi enampakkumistuludest.

Ühe sõiduki kohta on toetuse määr 5000 eurot, mis teeb võimalikuks toetuse andmise ühtekokku rohkem kui paarisaja uue elektrisõiduki (nii autod kui väikebussid) ostuks. (Täpsemalt 240 sõidukit, toim.)

Selleks, et elektrisõidukeid soetaksid suurema transpordivajadusega kasutajad, sätestatakse toetuse saajale läbisõidukohustus vähemalt 80 000 km nelja aasta jooksul. Toetust saavad taotleda juriidilised ja füüsilised isikud.

Keskkonnaministeerium loodab taotlusvooru avada veel selle aasta novembris. Toetust vahendab sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

Ostutoetust saanud sõiduki omanik on kohustatud nelja aasta jooksul regulaarselt andma KIKile infot läbitud kilomeetrite kohta.

Selleks paigaldatakse kas toetuse saaja nõusolekul sõidukile meerik või edastab isik kord aastas KIKile läbitud kilomeetrite summa.

Tänu toetusele soetatavatele elektrisõidukitele jääb nelja aasta jooksul tarbimata orienteeruvalt üle miljoni liitri fossiilset mootorikütust.

Loe siit uue meetme kohta Indrek Jakobsoni arvamust

KOMMENTEERI SIIN