Teisipäev, 16. aprill 2024
Kas oled oma gaasiauto juba kontrolli viinud? Kui ei, siis nüüd on aeg: transpordiamet tuletab meelde, et kõiki maagaasiseadmega varustatud sõidukeid, mille esmaregistreerimisest on 48 ja rohkem kuud möödas, tuleb regulaarselt kontrollida.

Juuni lõpu seisuga tekib paljudel gaasiautodel kontrollikohustus, sest esmasregistreerimisest on möödas 48 kuud või rohkem. Tänase seisuga on kontoll läbimata ligi 3700 sõidukil. Seda, kas LNG või CNG sõiduvahendi seadmel on kehtiv tõend, saab kontrollida Transpordiameti sõiduki taustakontrollist “Sõiduki põhiandmed” ja “Maagaasi seadmete kontrolli tulemused” – jaotistest.

Maagaasi kontrolli kohustusega on sõidukid, millel on:
  • surumaagaasi (CNG) toitesüsteem;
  • veeldatud maagaasi (LNG) toitesüsteem;
  • sõitjate- või veoseruumi kütmiseks kasutatav küttesüsteem, mis on ühendatud surumaagaasi (CNG) või veeldatud maagaasi (LNG) toitesüsteemiga;
  • maagaasiseadme (erisüsteemi) kontrolli kohustusega on sõiduki surumaagaasi (CNG) ja veeldatud maagaasi (LNG) toitesüsteem ka juhul, kui see tarvitab kütusena maagaasi asemel mittefossiilset päritolu gaasi.
Kontroll vastavalt toitesüsteemile

Surumaagaasi (CNG) toitesüsteemi kontrolli tuleb sõiduk esitatakse hiljemalt 48 kuu möödumisel selle esmaregistreerimisest ja edaspidi hiljemalt 48 kuu möödumisel viimasest erisüsteemi kontrollist või erakorralisest erisüsteemi kontrollist.

Juhul kui sõiduki või surumaagaasi kütusepaagi valmistaja on ette näinud, et kütusepaaki tuleb kontrollida sagedamini kui 48 kuu möödumisel, siis peab surumaagaasi toitesüsteemi kontrollima valmistaja ettenähtud sagedusega.

Veeldatud maagaasi (LNG) toitesüsteemi kontrolli tuleb sõiduk esitada hiljemalt 120 kuu möödumisel selle esmaregistreerimist ja edaspidi hiljemalt 120 kuu möödumisel viimasest erisüsteemi kontrollist või erakorralisest erisüsteemi kontrollist.

Juhul, kui sõiduki või veeldatud maagaasi kütusepaagi valmistaja on ette näinud, et kütusepaaki peab üle vaatama sagedamini kui 120 kuu möödumisel, siis peab veeldatud maagaasi kütusepaaki kontrollima tootja  ettekirjutatud sagedusega.

Maagaasiseadmega sõidukile tuleb erakorraliselt kontroll teostada kui, sõiduk on osalenud liiklusõnnetuses või tulekahjus ja on oht, et maagaasiseadme kasutamise ohutus ei ole tagatud.

Täiendav kontroll avarii korral

Gaasiauto tuleb viia avariijärgsesse kontrolli igal juhul kui kütusepaagil, selle kinnitustel või kaitsekattel on nähtavad vigastused või esineb paagi paiknemise piirkonnas kere kandevelementide deformatsioone.

Kontroll on vajalik ka siis kui avarii tulemusena paiskus sõiduk ümber või rakendus sõiduki turvavarustus ehk tegelikult peaks iga veidigi tõsisema “kõksu” puhul gaasiauto turvalisuse huvides üle kontrollima.

Kontrolli mitteläbinud mootorsõidukit või selle haagist võib liikluses kasutada erandkorras juhul, kui sellel ei esine ohtlikku riket ega puudust, mis otseselt ja vahetult ohustaks inimese elu, tervist, vara või keskkonda.

Sel juhul on mootorsõiduki või selle haagisega lubatud sõita ettevaatlikult, arvestades ohu iseloomu, üksnes mööda lühimat teed lähimasse parkimiskohta, remondi- või gaasiseadme kontrollimise kohta.

Maagaasiseadme vastavuse kontrollijad leiab Transpordiameti kodulehelt

2 kommentaari

KOMMENTEERI SIIN