Reede, 14. juuni 2024
Eelmise nädala lõpus teatas Nissan kokkuleppe sõlmimisest Bassadone Automotive Nordicuga uute sõidukite, varuosade ja teenuste müümiseks Eestis, Lätis ja Leedus ettevõtte Nordic Automotive Services Oy all. Tehingu lõpuleviimiseks on vaja asjaomaste ametiasutuste heakskiitu.

Nissan NEXTi keskpikk kava näeb ette Nissani ümberkujundamist senisest kulutõhusamaks ja paindlikumaks. Sõlmitud koostööleping tagab Nissani jätkuva äriedu Eestis, Lätis ja Leedus, parandab turufookust ja paindlikkust ning aitab paremini rahuldada ettevõtte klientide ja jaemüügipartnerite vajadusi.

Praegu juhitakse Eestit, Lätit ja Leedut koos Põhjamaadega (Taani, Norra, Rootsi ja Soome) Nissan Nordic Europe’i piirkondliku äriüksuse vahendusel, mille peakontor asub Soomes Espoos. Uue partnerluse raames läheb kõigi kolme Balti riigi tegevus Nordic Automotive Services Oy alla, kellest saab piirkonna uus müügipartner ja kelle alla liiguvad ka kõik Nissani töötajad Eestis, Lätis ja Leedus.

“Euroopa turud on kiiresti muutumas ja meie põhieesmärk on tagada õigete ressursside olemasolu, et muutuvate vajaduste ja klientide ootustega toime tulla. Sellele otsusele eelnes Nissani äritegevuse põhjalik analüüs Balti riikides ning selle aluseks on Nissani kestliku kasvu tegevuskava, mis näeb ette äritegevuse ratsionaliseerimist, prioriseerimist ja fookuse seadmist, et muuta kontsern kulutõhusamaks ja paindlikumaks ettevõtteks,” selgitas Nissani AMIEO (Aafrika, Lähis-Ida, India, Euroopa ja Okeaania) sõltumatute turgude tegevdirektor ja äriarenduse piirkondlik asepresident Sinan Ozkok.

“Me analüüsisime põhjalikult oma senist tegevust ja jõudsime järeldusele, et saame oma töökorraldust lihtsustada, et muuta Nissani tegevus paindlikumaks ja tulla paremini vastu klientide vajadustele,” ütles Nissan Nordic Europe’i tegevdirektor Christian Costaganna, lisades veel: “Meile on esmatähtsad meie töötajad, partnerid ja kliendid ning kuna Bassadone Automotive Nordic on meie partner Eestis, Lätis ja Leedus, siis usume, et oleme teinud õige valiku. Bassadonel on autotööstussektoris väga pikk ja tugev ajalugu ning nad tegutsevad praegu seitsmes riigis, olles seejuures eriti tugevalt esindatud just Balti riikides ja siinse olustikuga hästi kursis.”

Bassadone Automotive Nordicu tegevjuht ja Bassadone Automotive Groupi juhatuse liige Antti Ruhanen rõhutab samuti partnerluse strateegilist tähtsust: “See leping tähistab meie ettevõtte jaoks väga olulist verstaposti. Me oleme Balti riikides pikalt tegutsenud ja tugevalt kanda kinnitanud ning tugevdame Nissani edasimüüjana veelgi enam oma positsiooni. See partnerlus on kooskõlas meie pikaajalise strateegiaga ja võimaldab meil toetada Nissan NEXTi keskpikka kava. Edaspidi saame veelgi enam keskenduda Eesti, Läti ja Leedu turule ning siinsete klientide vajadustele.”

Nissani Balti riikide äritegevuse üleandmine Nordic Automotive Services Oy-le algas eelmisel nädalal ja peaks kava kohaselt lõppema 2024. aasta veebruaris.

Foto: Nissan

KOMMENTEERI SIIN