Teisipäev, 18. juuni 2024
Laulu- ja tantsupidu “Minu arm” toob juulikuu esimesel nädalal pea terves Tallinnas kaasa ulatuslikud liikluskorralduse muudatused. Vaata allpool, millal, kus ja kuidas pealinnas liigelda on võimalik.

laulupidu.ee
parkimine.ee
tallinn.ee
Ühisteenuste FB leht

Suurimad liikluspiirangud kehtivad laupäeval, 6. juulil laulupeo rongkäigu ajal. Muudatusi parkimiskorralduses ja tänavatel on aga terve nädala jooksul.

Põhilised liikluse ja parkimise ümberkorraldused Tallinnas puudutavad Kalevi staadioni, Tallinna Lauluväljaku ja rongkäigu trajektoorile jäävaid piirkondi.

Ümberkorraldused hõlmavad tervet peonädalat ehk juuli esimest nädalat ja kestavad kuni pühapäeva, 7. juuli õhtuni välja.

Peopiirkondade liikumis- ja parkimiskorraldust suunavad ajutised liiklusmärgid ja liikluskorraldajad, kel seljas neoonvestid. Ei tohiks jääda märkamata.

Enne sõitu minekut

Tutvuge oma piirkonda puudutavate liikluse ja parkimise ümberkorraldustega juba varakult, et planeeritavate muudatustega nii liiklemise kui parkimise puhul arvestada.

Varuge autoga liigeldes rohkem aega ning valige vajadusel alternatiivne teekond ja parkimispiirkond. Vältige suuri peopiirkondade kogunemisi. Tantsupeo etendust saab mugavalt vaatama minna kas ühistranspordiga või taksoga.

Piirangud Kalevi staadioni ümbruses 1. – 5. juulini

Juhkentali tänav Tallinnas on suletud liiklusele 4. juulil kell 13.00 kuni 23.00 ja 5. juulil kell 9.00 kuni kell 23. Ühistranspordile ja korraldajate eriloaga sõidukitele keeld ei kehti.

1. juulist kella 7-st kuni 5. juulini kell 23 on suletud Võistluse tänav, Herne tänav Staadioni tänavast kuni kergejõustikuhallini, Staadioni tänav ja Püssirohu tänav.

Tallinna Lauluväljaku piirkond

Liikluskorralduse muudatused 1.-7. juulini puudutavad kõige rohkem Joa, Pirita, Vana-Pirita, Kuristiku, Oja tänavaid ja Narva maanteed ning parkimistingimusi, samuti kehtestatakse selleks perioodiks osadel teedel sõidukiiruseks 30 km/h.

tallinn lauluvaljak

Piirangud laulupeo ja laulupeo rongkäigu ajal

Narva maantee Pirita tee ja Turba tee vaheline lõik on suletud liiklusele 6. juulil kell 17.30 kuni kell 00.00 ja 7. juulil kell 13.00 kuni kell 22.

Laulupeo rongkäigu ajal 6. juulil on suletud liiklusele kell 9.00 kuni orienteeruvalt kell 18.00 Vabaduse väljak, Kaarli puiestee, Roosikrantsi tänav Kaarli puiesteest kuni Roosikrantsi 15 majani, Hariduse tänav, Tõnismäe tänav, Toompea tänav Kaarli puiestee ja Falgi tee vahel, Wismari tänav Toompea tänava ja Kaarli puiestee vahel, Toompuiestee Wismari tänava ja Toompuiestee tänava vahel, Luise tänav Toompuiestee ja Koidu tänava vahel, Koidu tänav Luise tänava ja Endla tänava vahel, Endla tänav Suur-Ameerika tänava ja Tõnismäe tänava vahel, tagades väljasõidu Lõkke tänavalt Suur-Ameerika tänavale, Pärnu maantee Liivalaia ja Suur-Ameerika tänava ristmiku ja Viru väljaku vahel.

Alates kell 11.00 kuni orienteeruvalt kell 18.00 on laulupeo rongkäigu läbiviimiseks suletud liiklusele Pärnu maantee Vabaduse väljakust kuni Viru väljakuni, Viru väljak, Narva maantee Viru väljaku ja Pirita tee vahel, Pirita tee Narva maantee ja Vana-Pirita tee vahel ning Vana-Pirita tee Pirita tee ja Lauluväljaku mereväravate vahel. Ühistranspordile on samad tänavad suletud alates kella 12.00-st.

Laulupeo rongkäigu marsruut
Parkimise korraldus

Vaata täpsemat infot parkimine.ee lehelt ja tee seda kindlasti enne kui asutad end tantsupeo etendusele või laulupeo kontserdile minema või on Kadrioru kanti muidu asja.

KALEVI STAADIONI PIIRKOND

Järgmised tänavad on avalikuks liikluseks suletud ja nendel on lubatud liigelda ja parkida vaid korraldaja erilubadega pidu teenindavatel või kohalike elanike sõidukitel. Välja toodud tänavatel on antud ajavahemikul sõidukiirus piiratud kuni 30 km/h.

1. juulist kell 07.00 kuni 5. juulini kell 23.00:

Võistluse tn – muudetud Filtri tee poolt ühesuunaliseks, parkimine on keelatud, v.a ainult eriloaga tänava vasemal teepoolel kuni Võistluse 23 majani, peatumine alates Võistluse 23 majast kuni Püssirohu tn-ni on keelatud. Alates Püssirohu tn-st Võistluse tn pikendusele (Staadioni tn poole) on läbisõit suletud.

Püssirohu tn – muudetud Võistluse tn poolt ühesuunaliseks, peatumine vasakul teepoolel on keelatud, parkimine paremal teepoolel on lubatud ainult eriloa alusel.

Herne tn – peatumine keelatud Kergejõustikuhalli ümbruses kuni 5. juulini 24:00.

Juhkentali tn – erilubadega autobusside peatumine Staadioni-Püssirohu lõigul mõlemal sõidusuunal osavõtjate sisenemiseks/väljumiseks on erandkorras lubatud, erilubadega reisibusside parkimine toimub parempoolsel sõidurajal lõigul Püssirohu tn-Rimi (ülekäigurada).

Staadioni tn – 30. juunist kuni 5. juulini avalikuks liikluseks ja parkimiseks suletud, v-a erilubadega sõidukid. Kergejõustiku halli külastajad suunatakse ärasõiduks Herne tänavale.

4. juulil vahemikus 13.00-23.00 ja 5. juulil vahemikus 09.00-23.00 toimub operatiivne liikluse sulgemine Juhkentali tn nii Odra kui Liivalaia poolt (v.a lubadega sõidukid ja ühistransport) tantsupeo etenduse pealtvaatajate massilise kogunemise ja lahkumise perioodidel.

Ratastoolis saabunud piletiga pealtvaatajate sõidukite eriloaga parkimiseks on kohad reserveeritud Staadioni parklas. Eriloa taotlemiseks tuleb eelnevalt pöörduda korraldaja staapi ja loa eraldamise korral parkimisluba staabist (Oru Hotellis) enne peole saabumist välja võtta.

TALLINNA LAULUVÄLJAKU PIIRKOND

  • 1. juulist kell 07.00 kuni 8. juulini kell 14.00 on parkimine Oru hotelli eest olevas parklas keelatud (sh PARGI JA REISI alal).
  • 3. juulist kell 07.00 kuni 7. juulini kell 24.00 on Joa tn muudetud ühesuunaliseks (Kuristiku tn poolt) ja sellel on parkimine keelatud (v.a korraldajate erilubadega sõidukid vasemal teepoolel).
  • 4. juulist kell 07.00 kuni 7. juulini kell 24.00 on sõidukite parkimine keelatud Russalka parklas, Pirita tee kesklinnast väljuval sõidusuunal ehk teelõigul Vana-Pirita tee – Pirita tee 20, Vana-Pirita teel teelõigul Pirita tee – Pirita tee 20, Lauluväljaku Lasnamäe väravate läheduses olevates parklates ja Narva mnt kesklinnast väljuval sõidusuunal alates Narva mnt 128 kuni Turba tn-ni.
  • 4. juulist kell 07.00 kuni 7. juulini kell 24.00 on lubatud korraldaja erilubadega autobusside peatumine osavõtjate väljumiseks ja sisenemiseks Pirita tee (teelõigul Vana-Pirita tee – Pirita tee 20) kesklinnast väljuval suunal ning Narva mnt-l (Kuristiku-Oru tn lõik mõlemal suunal).

Piirkiirus 30 km/h kehtib:

  • 4. juulist kell 14.00 kuni 7. juulini kell 23.00 Narva mnt-l (Pirita tee-Smuuli lõik) ja Pirita teel (Narva mnt-Näitusekeskuse lõik).
  • 3. juulist kell 07.00 kuni 7. juulini kell 23.00 Kuristiku (Narva mnt-Oru lõik), Joa ja Oru tn-l (Narva mnt-Joa lõik).
  • Avalikuks liikluseks on suletud Narva mnt (Pirita tee-Turba lõik) 6. juulil kell 17.30 – 24.00 (I kontsert) ja 7. juulil kell 13.00 – 22.00 (II kontsert), piirang ei puuduta liinibusse.

Ratastoolis saabunud piletiga pealtvaatajate sõidukite eriloaga parkimiseks on kohad olemas Lauluväljaku mereväravate parklas.

Tänavad, mis muudetakse ühesuunaliseks

1. juulist kell 7.00 kuni 5. juulini kell 23.00 muudetakse liiklus ühesuunaliseks Võistluse tn vasemal teepoolel alates Filtri teest kuni Võistluse 23 elamuni, Juhkentali tänava 1. sõidurajal suunaga autobussijaama poole alates Püssirohu tänavast kuni jalakäijate ülekäigurajani Rimi kaupluse kõrval, Võistluse tänav suunaga Filtri teelt Püssirohu tänavale ja Püssirohu tänav suunaga Võistluse tänavalt Juhkentali tänavale.

3. juulist kell 7.00 kuni 7. juulini kell 00.00 on ühesuunaline Joa tänav suunaga Kuristiku tänavalt Oru tänavale.

Ühistransport laulupeo rongkäigu ajal

9.00 kuni rongkäigu lõpuni (orienteeruvat 18.00) suunatakse liinide nr 16, 17, 17A, 23, 24, 24A ja 42 bussid kesklinna suunal ümbersõidule Endla tänav, Suur-Ameerika tänav, Pärnu maantee ja Estonia puiestee. Bussid teevad täiendavad peatused kesklinna suunal Endla tänaval enne Suur-Ameerika tänava ristmikku paiknevas ajutises peatuses ja Pärnu maanteel peatuses Kosmos ning Estonia puiesteel peatuses Vabaduse väljak.

Kesklinnast väljuval suunal kasutavad bussid ümbersõitu marsruudil Teatri väljak, Lembitu tänav, Liivalaia tänav, Suur-Ameerika tänav ja Luise tänav, tehes täiendava peatuse Liivalaia tänaval Keskhaigla peatuses.

Liin nr 40 kasutab ümbersõitu marsruudil Paldiski maantee (tagasisuunal Tehnika tänav), Toompuiestee, Rannamäe tee, Suur-Rannavärav (tagasisuunal Mere puiestee, Põhja puiestee, Suurtüki tänav), Ahtri tänav ja Hobujaama tänav, Hobujaama seisuplats, tehes ajutised alg- ja lõpp-peatused Hobujaama tänaval.

Nr 21 ja 21B bussid suunatakse Balti jaama suunal ümbersõidule Endla tänav, Suur-Ameerika tänav, Luise tänav, Tehnika tänav, Paldiski maantee, Toompuiestee, Rannamäe tee ja Balti jaam, tehes täiendavad peatused Paldiski maanteel Tehnika peatuses.

Liinid nr 3 ja 73 kasutavad ümbersõiduks marsruuti Ahtri tänav, Hobujaama tänav, Hobujaama seisuplats, Ahtri tänav ja Mere puiestee, tehes ajutised alg- ja lõpp-peatused Hobujaama tänaval.

Liin nr 5 kasutab rongkäigu ajal Metsakooli suunal marsruuti Pärnu maantee, Estonia puiestee, Gonsiori tänav, Laagna tee, J. Smuuli tee, Narva maantee, Kose tee, tagasipöördega Pirita tee – Saare tee ristmiku piirkonnas, tehes täiendavad peatused Estonia puiesteel Estonia busside ja Vabaduse väljak trollibusside peatuses ning Gonsiori tänaval Kivisilla bussiliinide nr 67 ja 68 peatuses.

Männiku suunal on marsruudiks Kose tee, Vabaõhukooli tee, Rahvakooli tee, Kelluka tee, Narva maantee, J. Smuuli tee, Laagna tee, Gonsiori tänav, Estonia puiestee, Teatri väljak, Lembitu tänav, Liivalaia tänav ja Pärnu maantee, täiendavad peatused teeb liin Gonsiori tänaval Kivisilla bussiliinide nr 67 ja 68 peatuses, Teatri väljakul Estonia ja Liivalaia tänaval Keskhaigla peatustes.

Liini nr 15 bussid suunatakse ümbersõidule marsruudil Teatri väljak, Estonia puiestee, Gonsiori tänav, Estonia puiestee ja Teatri väljak, tehes täiendava peatuse Gonsiori tänaval bussiliinide nr 9, 11 ja 46 Kivisilla peatuses.
Lasnamäe liinidest kasutavad bussid nr 44 ja 51 marsruuti Narva maantee, J. Smuuli tee, Laagna tee, Gonsiori tänav, Kivisilla tänav, Rävala puiestee, A. Laikmaa tänav, Gonsiori tänav, Laagna tee, J. Smuuli tee ja Liikuri tänav; liin nr 35 marsruuti J. Smuuli tee, Laagna tee, Gonsiori tänav, Kivisilla tänav, Rävala puiestee, A. Laikmaa tänav, Gonsiori tänav, Laagna tee ja J. Smuuli tänav; liinid nr 29 ja 60 marsruuti Narva maantee, J. Smuuli tee, Laagna tee, Gonsiori tänav, Kivisilla tänav, Rävala puiestee, A.Laikmaa tänav, Gonsiori tänav, Laagna tee, J.Smuuli tee ja Narva maantee.

Bussiliin nr 2 liigub marsruudil Tartu maantee, Rävala puiestee, A. Laikmaa tänav, Gonsiori tänav, Pronksi tänav ja Tartu maantee, tehes peatuse Gonsiori tänaval Kivisilla peatuses enne trammiteed Kivisilla tänava ja A. Laikmaa tänava vahel.

Bussiliinid nr 34A ja 38 suunatakse ümbersõidule marsruudil Pärnamäe tee, Kloostrimetsa tee, Lükati tee, Kose tee, Narva maantee, J. Smuuli tee, Laagna tee, Gonsiori tänav, Kivisilla tänav, Rävala puiestee, A. Laikmaa tänav, Gonsiori tänav, J. Smuuli tee, Narva maantee, Kose tee, Lükati tee, Kloostrimetsa tee ja Pärnamäe tee.

Trolliliini nr 3 marsruuti lühendatakse kell 11.00 kuni rongkäigu lõpuni Endla tänava-Koidu tänava ristmikuni. Troll nr 1 suunatakse Balti jaama. Kõigil trammiliinidel katkestatakse liiklus kell 12 kuni rongkäigu lõpuni.

Bussiliinide nr 1A ja 8 marsruuti lühendatakse Pirita teel Lauluväljak peatuseni, tehes tagasipöörde peale peatust paiknevas tagasipöörde kohas.

Liiklus eelproovide ajal

Tantsupeo eelproovid algavad 30. juunil ning need toimuvad kaheksal harjutusväljakul üle Tallinna. Laulupeo kontserditele eelnevad koondproovid, mis algavad 4. juulil. Lauluväljaku tehniline ettevalmistus algab 1. juulil.

Rongkäigu läbiviimise kohta on kehtestatud ka nõuded. Nii näiteks pole rongkäigus lubatud mootorsõidukite ja hobuste kasutamine.

Rongkäigus liikumine kogu teekonnal toimub 8 inimest reas, ridade vahe on 1–1,5 meetrit, kollektiivide vahel distants on 3–4 meetrit ja maakondade/ linnade vahel maksimaalselt 8 meetrit.

Vaata siit lisaks

Kaanepilt: Wikipedia

KOMMENTEERI SIIN