Neljapäev, 25. juuli 2024
Autonduse tuleviku-uuringust selgub, et ligi 70 % Põhjamaade elanikest on valmis ostma elektriauto. Soome, Rootsi, Norra ja Taani elanikud on pea üksmeelsel arvamusel, et tulevikus eelistaksid nad pigem särtsukat.

Autotootjad panustavad järjest enam autode elektrilisele tulevikule, ning uusi hübriid- ja elektriautode mudeleid vupsab turule järjest kiirenevas tempos. Lisaks suurtele tootjatele tulevad üks teise järel oma särtsukatega välja ka idufirmad.

Bosch uuris Põhjamaade tarbijate suhtumist autonduse tulevikku uuringus, mille küsimustikule vastasid kokku 4000 inimest Soomest, Rootsist, Norrast ja Taanist.

Meie põhjanaabrid unistavad suurelt: Soome valitsuse energia- ja kliimastrateegiasse on lisatud eesmärk, mille kohaselt oleks Soomes 13 aasta pärast juba 250 000 elektriautot.

Norra ja Taani on võtnud eesmärgiks lähiaastatel “suruda” vaikselt turult välja tavaautod ning soosida alternatiivseid kütuseid. Rootsi aga hiilgab lausa kahe värske elektriauto-uudisega : Uniti One eeltellimine on alanud ning NEVS käivitab Trollhättani tehases oma särtsuka tootmise.

NORRALASED ON ELEKTRIST VAIMUSTUSES!

Elektriautondus areneb suurte sammudega. Täna omab ainult 3% Põhjamaade elanikest elektriautot, kuid ligi 70% vastanutest on huvitatud mingi ajavahemiku jooksul elektriauto soetamisest.

Järgmise kolme aasta jooksul kavatseb osta elektrilise sõiduauto 15 % vastajatest, ja peaaegu iga neljas (23%) vastajatest ütleb, et on huvitatud elektriauto ostmisest kohe, kui nende hinnad oluliselt langevad.

Iga kolmas kujutab ette, et ostab ühel päeval elektriajamiga sõiduki. Viimane kolmandik vastajatest ei ole huvitatud selle ostmisest, jäädes esialgu skeptiliseks.

Tempo, millega elektriautod võiksid arvatavalt riigi autopargi vallutada, on eri maades erinev. Kui norralasetest peaaegu iga neljas (23%) kaalub särtsuauto soetamist järgmise kolme aasta jooksul, siis rootslastest kaalub sama iga viies (17%) ning taanlastest (11%) ja soomlastest (7%) iga kümnes.

Eriti nooremad vanusegrupid kuuluvad kiirete kohanejate hulka: elektriauto soetamisest järgmise 1-3 aasta jooksul ollakse 18-30 aastaste hulgas teistest vanusegruppidest märksa enam huvitatud kõigis riikides.

Boschi läbi viidud küsitluses osales tuhat 18-75 aastast inimest igalt põhjamaalt (Soome, Rootsi, Norra, Taani) ja see viidi läbi 26.09-01.10 uuringufirma Bilend juhitud M3 Paneelis. Uuringu valim oli koostatud vastavalt iga riigi elanikkonna vanuselisele, soolisele, ja elukohtade jaotusele.

Allikas: Bosch, tõlkis Kadi Rünkla. Pilt: Ylle Rajasaar

KOMMENTEERI SIIN