Reede, 12. aprill 2024
Eesti suurim tööstushoone katusele rajatud päikesejaam asub Saku Õlletehase katusel. Päikesejaama koos otseliiniga rajas tehase katusele oma kuludega energiaettevõte Alexela.

Tegu on energiaettevõttes kasutusele võetud uuendusliku ärimudeliga, mis kliendi jaoks tähendab elektrikulude ja CO2-jalajälje vähendamist, ise päikesejaama projekteerimisse ja tehnoloogiasse raha paigutamata.

„Saku Õlletehas on meil esimene nii suuremahuline koostööprojekt, kus kasutame uudset lähenemist. Investeerime kliendi eest päikeseelektrijaama rajamisse alates selle projekteerimisest, lahendusest käivituseni välja ning elektrit müüme talle turuhinnast soodsamalt kogu lepinguperioodi vältel,“ sõnas AS Alexela tegevjuht Aivo Adamson.

„Ega me endal majas sees ilmaasjata nimeta Alexelat energiakaubamajaks. Nüüd on lisandunud uudsel ärimudelil tuginev mugavuslahendus päikesejaamade rajamise näol, kus meie investeerime kliendi eest tehnoloogiasse ja klient tasub lepinguperioodil turust madalamat hinda. Igati mitmekülgne säästuprojekt kliendivaatest – panna taastuv päikeseenergia enda jaoks soodsalt tööle, vähendada nii rohelist elektrit kasutades oma jalajälge koos võrgutasu ja elektriarvetega,“ sõnas AS Alexela tegevjuht.

Alexela paigaldatud päikesejaam Saku Õlletehase katusel on Eestis suurim tööstushoone katusele paigaldatud päikesepark. Võimsust on sel 1,4 MW ja katusepinda, millel päikesepark laiub, on umbes 16 200 ruutmeetrit. Õlletehase katusel asuva päikesejaama rohelise elektrienergia tootlus on aastas 1,1 GWh, mis katab edaspidi jaama täisvõimsusel töötamisel kolmandiku tehase elektrivajadusest. Paneele on katusel üle 3500.

Päikesepark, Mihkel Notta

„Päikesepargi rajamine on Saku Õlletehase jaoks märgilise tähtsusega – see on osa meie teekonnast väiksema keskkonnajalajälje suunal. Keskkonnasäästlikkus ja vastutustundlik ettevõtlus on väga tähtsal kohal ja see on osa meie igapäevasest tööst. Panustame väga palju ressursse oma keskkonnamõju vähendamisse. Sõda Ukrainas on taastuvenergia kasutamise ka teise nurga alt aktuaalseks muutnud. Nii nagu paljud teised ettevõtted, mõtleme ka meie veelgi enam energiaalasele sõltumatusele ehk sellele, kuidas toota võimalikult palju meile vajalikust elektrist ise,“ rääkis Saku Õlletehase juhatuse liige Jaan Härms.

Päikesepark toodab päevas ilusa suveilmaga 9 MW ja vähem päikeselisel suvepäeval 4 MW elektrit. Härmsi sõnul hakkab rajatav päikesepark neile kasu tooma kohe. Aastane eeldatav kokkuhoid on hinnanguliselt 17 000 eurot. „Kokkuhoid meie igapäevaste elektri- ja võrguteenuse kuludelt on kuni 17%, mis katab omakorda meie aastasest energiavajadusest olulise osa. Piltlikult öeldes saame ainuüksi päikesepargist saadava energiaga abil toota kõik Saku Õlletehase pudeli- ja vaadijoogid ehk villida meie pudeliliini ja vaadiliini tooted,” selgitas Jaan Härms.

Leping päikesepargi rajamiseks Saku Õlletehase ja Alexela vahel on sõlmitud 20 aastaks, perioodi vältel kannab kõik elektrituru riskid Alexela. Lepingu lõppedes saab Saku Õlletehas päikesepargi omanikuks.

Fotod: Mihkel Notta

KOMMENTEERI SIIN