Esmaspäev, 27. mai 2024
1. maist jõustusid turismiseaduse muudatused ning ettevõtlus- ja IT ministri määrus, mis teevad majutusteenuse osutajate elu pisut lihtsamaks. Paindlikumaks peaks muutuma ka uute äriideede heakskiitmine.

1. maist jõustusid nii turismiseaduse muudatused kui ka majutusteenusele esitatavate nõuete määrus, mille on allkirjastanud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister.

Eesmärk on kaasajastada majutusteenuse pakkumise tingimusi ja lihtsustada ettevõtlust. Uued majutusvormid mis on juba olemas, saavad seadusega paremini reguleeritud.

Majutumise võimalused peavad muutuvas ajas inimeste soovidega sammu pidama. Turg on pidevas muutuses ja üleilmsed trendid jõuavad kiiresti kõikjale. Koroonakriis on toonud vajaduse luua kontaktivabu, digilahendusi soosivaid majutusvõimalusi. Iseteeninduslikud hotellid pole uudis vaid uus normaalsus.

Seadusandlus peab suutma ajaga kaasas käia ning soodustada uuenduslikke lahendusi: paberimajanduse ning üldise bürokraatia vähendamine on teretulnud. Ruumi peab jätma turu iseregulatsioonile.

Nõuete ja ettekirjutuste hulk väheneb

Turismiseaduse muudatused ja ministri määrus teenivad eesmärki muuta teenuse osutamine paindlikumaks ja ettevõtjatele arusaadavamaks. Nõuete ja ettekirjutuste hulk väheneb, seeläbi ka kulud teenusega alustamiseks ja aruandluseks.

Turismiseaduses uueneb majutusteenuse mõiste, mille kohaselt loetakse majutusteenuseks ettevõtja poolt lühiajalist, st kuni 3 kuud kestvat ööbimisvõimaluse pakkumist majutusettevõttes.

See aitab selgemini piiritleda majutusteenust eluruumi üürilepingutest. Samuti täpsustatakse majutusettevõtte liigitusi. Näiteks ei ole enam sundi toitlustada vaid see on võimalus teenusega eristuda.

Majutusasutused võivad külastajaid elektrooniliselt registreerida, kaotatud on nõue külastajakaarte paberil säilitada.

Muudatus lihtsustab nii majutusasutuste tööd kui hoiab kokku ka külastajate aega sisseregistreerimisel. Samas säilib võimalus täita ka paberil külastajakaarte, kui ettevõtjale on see meelepärasem.

Tärnid ei vaja ministri heakskiitu

Majutusettevõtetele järkude (hotellide tärnid) andmiseks ei ole enam vaja taotleda ministri heakskiitu. Tärnid ei kao, nende taotlemine on jätkuvalt vabatahtlik.

Majutusliidud saavad jätkata tärnide andmist, sektoril on rohkem vabadust ja iseotsustusõigust majutajate kvaliteedireeglite väljatöötamisel ja hindamisel.

Ministri määrusega lõpetatakse teenuse sisule rangete ettekirjutuste tegemine. Kaob kohustusliku mööbli ning muu sisustuse ja lisateenuste loetelu, ruumide pindala ja sisustuselementide mõõdud ei ole reguleeritud.

Ettevõtjatele annab see suurema vabaduse oma teenuse kujundamisel, sest keegi ei kirjuta enam ette kappide ja toolide arvu ning hotellitoa suurust.

Alles jäävad aga nõuded majutusteenuse ohutusele, eelkõige tule-ja terviseohutuse reeglid, mida ei saa eirata, sest need teenivad nii asutuse töötajate kui klientide huve.

Kokkuvõttes peaks reeglite paindlikumaks muutmine aitama kaasa turismisektori taastumisele pandeemiast, ja tooma turule uusi ja põnevaid majutuse lahendusi.

Turismiseadust saab tervikuna lugeda siit ja ministri määrust siit. Siseturismi suvi tõotab tulla põnev, uusi viise üleöö ja pikemalt uusi kohti väisata võiks nüüd tulla hulgem.

Loe siit, kuidas autoga perereisile minna

Kaanepilt: Ylle Tampere

KOMMENTEERI SIIN