Neljapäev, 18. juuli 2024
Fermi Energia, mis on üks Eesti tulevase tuumajaama eestvõtjaid, paneb välja kaks stipendumi, et toetada tudengite välisõpinguid tuumaenergeetika vallas.

Eestisse kaasaegset tuumajaama ehitamist kavandav ettevõte Fermi Energia annab kaks stipendiumi aastas, et toetada Eesti tudengite välisõpinguid tuumaenergeetika vallas. Toetatakse välisõpinguid magistrantuuris kahe akadeemilise õppeaasta jooksul.

Euroopa Tuumaenergia Ühingu asepresidendi ja Fermi Energia juhatuse liikme Henri Ormuse sõnul on parema tuleviku ehitamiseks vaja inimesi, kes teavad, kuidas seda teha:

„Tuumaenergeetika vallas on vaja kompetentseid spetsialiste – ja seda saab nii koolituse kui töökogemuse läbi. Esimene samm on koolitus. Meil kindlasti ei pvaja tuumafüüsikute armeed, et Eestis väikseid moodulreaktoreid ehitada, aga 30-50 tuumavaldkonna spetsialisti (nt. tuumaenergeetikud, -füüsikud, -keemikud, kiirguskaitse- ja tuumaohutuse spetsialistid jne.) tuleks kindlasti järgmise 10 aasta jooksul koolitada.”

Alati on võimalus välisspetsialiste sisse tuua, aga Fermi Energias on soov investeerida Eesti noortesse ja nende tulevikku (mis ühtlasi on meie kõigi tulevik).

Tuumaenergeetika ning tuumatehnoloogia on köitev ning rahvusvaheline valdkond, mille lõpetanutel avanevad väga laialdased võimalused töötada üle maailma ning loodetavasti ka Eestis.

Fermi Energia soovib tuua Eesti energiatootmise 21. sajandisse, arendades kaasaegset tuumajaama, mis tagab Eesti varustuskindluse elektriga iga ilmaga, soodsa hinna elektritarbijatele ning riigi kliimaeesmärkide täitmise.

Stipendium antakse kaheks akadeemiliseks aastaks (2×10 kuud), selle suurus on 1000 eurot kuus. Stipendiumi saaja peab õpingute järgselt töötama 3 aastat Fermi Energias.

Ettevõtte on kirja pannud oma eelistuse ülikoolide magistriprogrammide (MSc in Nuclear Engineering) osas: Rootsi KTH Kuninglik Tehnoloogiainstituut, Soome LUT Lappeenranta Tehnikaülikool, Šveitsi ühendprogramm ETH-EPFL.

14 aastat tagasi said kolm TTÜ tudengit: Merja Pukari, Henri Ormus ja Kaspar Kööp võimaluse minna õppima tuumaenergeetika magistriprogrammi Rootsi Kuninglikku Tehnoloogiainstituuti Eesti Energia stipendiumi abil.

Nüüd on nad rahvusvahelisel tasemel karjääri teinud ja tunnustatud tuumaenergeetika spetsialistid, kes on ka kõik Fermi Energia kaasasutajad teiste oma ala spetsialistide seas.

Kandideerimiseks tuleb täita taotlusvorm, lisada motivatsioonikiri ning soovituskiri. Kandideerimise tähtaeg on 31. juuni 2021. a.

Foto: Rootsi Kuningliku Tehnoloogiainstituudi raamatukogu.

KOMMENTEERI SIIN