Teisipäev, 18. juuni 2024
Eelmisel nädalal küsisime, kuidas on kõige õigem sooritada parempööret kõrvalteelt peateele ristmikul, kus liiklemist reguleerib lisasektsiooniga foor. Ülesande kohaselt põleb põhifooris punane tuli ning nooltuli paremale pööramist lubab roheline foorituli.

LAHENDA ÜLESANNET UUESTI SIIN

Õige on variant A, kus juht sõidab üle stoppjoone sõiduraja servale ja annab teed Paldiski maanteed mööda liikujaile. Juht sooritab manöövri alles siis, kui liiklusvoogu tuleb sobiv paus.

TÖÖTAV FOOR EI ANNA ALATI SÕIDUEESÕIGUST

Selliste ristmike puhul on tähtis, et foorituledest juhindumise kõrval ei unustataks ristmiku liiklusoludega arvestamist. Valgusfoori lisasektsioonis põlev roheline nooltuli annab küll õiguse noole suunas liikuda, aga see ei tühista märkidest tulenevaid kohustusi.

Kõige valem ja ohtlikum variant tuleb kahjuks päriselust. Aeg-ajalt leidub ikka juhte, kes ei pööra piisavalt tähelepanu ristmiku liiklusoludele ning üksnes foori rohelisest nooltulest juhindudes sõidavad hooga peateele välja. Sellisel juhul päästab õnnetusest ainult peateel liikujate adekvaatne reaktsioon.

Samuti kasutavad mitmed juhid vahetult pärast ristmikku algavat aeglustusrada Järvekalda teelt peateele pööramisel. Kuid aeglustusrada ei tohi kiirendusrajana kasutada. Juhul kui peateel liikluvad juhid soovivad pöörata bensiinijaama, peab aeglustusrada olema nende jaoks vaba.

SAMASUGUSEID NOOLTULESID ON MITMES KOHAS

Liikluse sujuvuse huvides on parempööre või otsesõit põhifoori punase tule korral lubatud rohelise nooltulega veel mitmes kohas.

Selliselt on reguleeritud näiteks Vanalinnast välja sõitmine Toompuiesteele Balti jaama juures ning samuti ka parempööre Toompuiesteelt Tehnika tänavale. Lisaks lubab roheline nooltuli sõita otse mööda Pärnu maanteed Vineeri trammipeatuse lähistel.

Kõigil nimetatud ristmikel kehtib sama põhimõte – roheline nooltuli annab osutatud suunas sõitmiseks küll õiguse, aga mitte eesõiguse. Kui foori põhisektsioonis põleb punane tuli, võivad juhid noole suunas küll liikuda, aga peavad andma teed kõigile teistele ristmikku läbivatele juhtidele.

Liiklussujuvuse loob asjaolu, et tihtipeale ei tule kõrvalteelt nii palju sõidukeid kui fooritsükkel läbi laseks ja tekkinud vahedesse saavad teed andes vahele tulla ka liiklejad teisest suunast. Nii saab ristmikku korraga ületada suurem hulk sõidukeid.

KÕIK ON LIIKLUSSEADUSES KIRJAS

Liiklusseaduse § 58 punkt 4 ütleb, et kui juht sõidab lisasektsioonidega foori rohelise tule suunas ajal, mil põhisektsioonis põleb punane või kollane põhituli, peab ta andma teed mistahes teisest suunast sõitvale juhile.

Tekkinud segadusse lisab täiendavat vürtsi liiklusseaduse § 14 lg 6, mille kohaselt ei peata foori lubav tuli või reguleerija lubav märguanne liiklusmärgi, välja arvatud kõrvalteega lõikumise hoiatusmärk, samaliigiliste teede ristmiku hoiatusmärk ja eesõigusmärgid, ja teemärgisega ettenähtud korda. Kuid siin on oluline tähele panna, et lisasektsioonidega foorid on erand.

Sarnast teemat lahati Accelerista portaalis ka möödunud sügisel, kui lugejatelt küsiti segadusttekitavas liiklussituatsioonis, kumma sõiduki juht sõidab esimesena. Vaadake see ülesanne kindlasti veelkord üle

Hiljuti kirjutas ka Autogeeniuse portaal samast olukorrast, ka sellele artiklile tasub pilku peale heita.

Kõige olulisem on aga meelde jätta, et liiklus on dünaamiline ning teiste puudusi peab oskama mõista ning kompenseerida nagu endagi omasid. Kui juht ei ole veendunud oma eesõiguses, tuleb eeldada, et tal on teeandmise kohustus.

TAGASIHOIDLIK KOMMENTAARIUM

Mõni lugeja jäi põikpäiselt endale kindlaks, kuid üldiselt püstitatud ülesanne lugejates nii palju segadust ei tekitanud kui see tundub tekitavat päris elus. Neid, kes vilksamisi rohelist nooltuld nähes gaasi tallavad, et “kindlasti veel selle tsükliga üle ristmiku jõuda,” on päriselus omajagu.

Vaid mõni üksik kommentaator mainis, et kui foor töötab, siis tuleb sellest juhinduda ning kui fooris põleb roheline tuli, võib soovitud suunas muretult sõita.

Enamus kommentaaridest aga selgitas olukorda ja väljendas mõistmist. Seda enam tekib küsimus, et mis sellises liiklussituatsioonis siiski segadust tekitab ning miks päriselus rohelise nooltulega on palju hulljulgeid sööstjaid?

MINA EI NÄE, SINA EI NÄE

Ilmselt on peamine eksimise allikas see, et juhid ei tegele sõites piisavalt palju juhtimisega, muud on keeruline põhjuseks pidada, sest reegel liiklusseaduses on ju selge.

Kui oleme filminud erinevate liiklusülesannete materjale, siis näeme järjest, kuidas lõviosa juhtidest räägib mobiiltelefoniga ning sellest tingitud tähelepanu hajumise taktis liiklevad täpselt nii, nagu parajasti juhtub.

On loogiline, et roolimobiilik jaksab märgata ainult rohelist tuld fooris, aga protsessorit ei jagu sellest kaugemale olukorra analüüsiks.

Samavõrra tõenäoline eksimiste põhjus on ilmselt ka vana harjumuse järgi sõitmine ning eeldamine. Järvekalda tee ristumine Paldiski maanteega ei olnud veel hiljuti üldse reguleeritud ning ilmselt sisestab uus foor juhtidesse liigset arvamist, et nüüd on ristmik üheselt selge – roheline tuli lubab minna, punane ei luba.

Need viimased probleemid ei ole siiski seotud ainult selles ülesandes näidatud Harkujärve ristmikuga. Juhid eeldavad väga palju igal pool ning sõidavad, ühe kommenteerija sõnu kasutades “sõidan nii nagu sobiv tundub, peaasi, et kellegagi kokku ei põrka.”

KOKKUVÕTTEKS

Tuleb meelde jätta liiklusseaduse § 58 punkt 4, mis ütleb, et kui juht sõidab lisasektsioonidega foori rohelise tule suunas ajal, mil põhisektsioonis põleb punane või kollane põhituli, peab ta andma teed mistahes teisest suunast sõitvale juhile.

Ja sõitmise ajal tuleb ikkagi tegeleda juhtimisega. See tähendab seda, et juhil peab jaguma silmi nii enda ette, taha kui ka kõrvale. Ja liiklust tuleb jälgida ning enda käitumine sellega kohandada.

Nagu nägime, ei ole sellised nooltuledega liiklussõlmed mitte midagi eriskummalist ega keerulist, aga millegipärast tuleb hämmingut ette ikkagi.

“Segaduseajav liiklusülesanne” on Accelerista ja Forte ühisprojekt, mida rahastab Maanteeamet ja toetab Toyota ning mille keskmes on mõni keeruline ristmik või liiklussituatsioon, millega Eesti liiklejad tüüpiliselt kokku puutuvad.

Tosina nädala jooksul ilmub neljapäeviti Fortes valikuvariantidega liiklusülesanne, millele on õiget vastust aega anda täpselt nädal.

Ülesandele järgneval neljapäeval saab avalikuks video, kus Accelerista ajakirjanikud Maarja ja Veli teevad päriselus läbi nii vale kui õige lahenduse ning Maanteeameti ekspert omakorda teeb puust ja punaseks kuidas keerulisi olukordi lahendada.

Lisaks videole ilmub liikluspraktik Uku Tampere sulest põhjalik artikkel, mis võtab kokku pakutud vastused ning selgitab, miks ühe või teise (ka kirjutamata) reegli jälgimine on liiklusturvalisuse ja  – kultuuri seisukohalt vajalik.

Peatoimetaja: Uku Tampere. Ekspert: Riho Tänak (Maanteeamet). Produtsent: Veli V. Rajasaar. Režissöör: Kadriann Kibus. Juhtoperaator ja monteerija: Sten Ottep/Fifty Visual. Eksperimendi viib läbi Maarja Kupits.

Pilt: Forte

KOMMENTEERI SIIN