Teisipäev, 23. juuli 2024
Eelmisel nädalal küsisime lugejatelt, kuidas on kõige õigem sõita TTÜ ringristmikul, kus on mitu sõidurada. Soovisime teada, kuidas peaks käituma, sõites Tallinnas mööda Sõpruse puiesteed sooviga liikuda edasi mööda Ehitajate teed Nõmme suunas.

TTÜ ringi ülesande muudab keeruliseks asjaolu, et seadus ei keela sellel ja sarnasel mitme sõidurajaga ringteel rida vahetada ning lisaks sellele joonistus lugejate tagasisidest välja, et läbi aegade on autokoolides õpetatud selles liiklussõlmes liiklemist mitmel erineval moel.

Oluline on siinkohal märkida, et segadusseajavate liiklusülesannete eesmärk ei ole ainuüksi seadust meelde tuletada.

Vähemalt sama oluline on kasvatada liiklusohutust. Nagu varemgi öeldud – liikluses ei ole kohta isekusele ning oma õiguse taga ajamisele.

Lahenda segadusseajavaid liiklusülesandeid siin

ÕIGE ON KÕIGE TURVALISEM VARIANT

Lugesime ülesande püstituses õigeks kõige ohutuma variandi, mille kohaselt juht valib õige sõiduraja juba enne ringristmikule sõitmist.

See variant oli A, kus ringile lähenetakse Sõpruse puiestee parempoolsel rajal ja jätkatakse sõitu sama rada pidi Nõmmele. Mõneti üllataval kombel tekitas see palju pahameelt.

Liiklusmärgid TTÜ ringil lubavad Sõpruse puiesteed pidi lähenedes kasutada parempoolset ehk välimist sõidurada ka tagasipöörde sooritamiseks tagasi Sõpruse puiesteele ehk siis kogu liiklussõlme läbimiseks.

Ülesandes küsitud teekonnal on kõige turvalisem ja kindlam variant kasutada alati välimist sõidurada.

See lahendus on turvalisim, sest selliselt jääb ära üks üleliigne reavahetus, mis suure koormusega ringristmikul tekitab ohuolukordi ja liiklusõnnetusi (vt variant C siniste autode liikumine) ning peale selle on kaares vasakule liikudes paremale ümberreastumisel keeruline näha sõiduki paremas tagumises nurgas toimuvat.

Probleem tekib sellest, et sisemiselt sõidurajalt Akadeemia tee väljasõidu juures välimisele ümberreastumisel on ümberreastujal parema käe reegli kohaselt kohustus anda teed kõigile tema suhtes paremal paiknevatele sõidukitele.

Seda aga ei tehta ning kui välimisel sõidurajal liikleja ei märka õigeaegselt ümberreastujat, on õnnetused lihtsad juhtuma.

“Segaduseajav liiklusülesanne” on Accelerista ja Delfi tehnikaportaali Forte ühisprojekt, mida rahastab Maanteeamet ja toetab Toyota ning mille keskmes on mõni keeruline ristmik või liiklussituatsioon, millega Eesti liiklejad tüüpiliselt kokku puutuvad.

Tosina nädala jooksul ilmub neljapäeviti Fortes valikuvariantidega liiklusülesanne, millele on õiget vastust aega anda täpselt nädal.

Ülesandele järgneval neljapäeval saab avalikuks video, kus Accelerista ajakirjanikud Maarja ja Veli teevad päriselus läbi nii vale kui õige lahenduse ning Maanteeameti ekspert omakorda teeb puust ja punaseks kuidas keerulisi olukordi lahendada.

Lisaks videole ilmub liikluspraktik Uku Tampere sulest põhjalik artikkel, mis võtab kokku pakutud vastused ning selgitab, miks ühe või teise (ka kirjutamata) reegli jälgimine on liiklusturvalisuse ja  – kultuuri seisukohalt vajalik.

Peatoimetaja: Uku Tampere. Ekspert: Riho Tänak (Maanteeamet). Produtsent: Veli V. Rajasaar. Režissöör: Kadriann Kibus. Juhtoperaator ja monteerija: Sten Ottep/Fifty Visual. Eksperimendi viib läbi Maarja Kupits

SEADUSE SILMIS MITU ÕIGET LAHENDUST

Üks Delfi portaalis kommenteerinud lugeja võttis probleemi olemuse suurepäraselt kokku: “A on mõistlik siis, kui esimesel real järjekorda pole. Kui on järjekord, on mõistlik kasutada varianti C ja kui C korral reavahetamine ebaõnnestub, minna sujuvalt üle variandile B.”

Ja Liiklusseaduse kohaselt on tal tuline õigus. Variant A on kõige õigem, sest see on kõige turvalisem. Sama palju on õige ka variant C, ehk reastuda ümber välimisele rajale Akadeemia tee väljasõidu juures. Veelkord, ümberreastumine ei ole sellel ringil keelatud.

Kuna üldiselt on liikluskoormus TTÜ ringil suur, siis ei pruugi välimisele rajale ümberreastumine alati õnnestuda kui välimisel sõidurajal on palju sõidukeid ning sellisel juhul tuleks sujuvalt üle minna variandile B ehk sõita mööda ringristmikku veel üks ring, et vältida seisma jäämist.

Absoluutselt vale on ainult variant D, mis näitab olukorda, kus sõiduk väljub ringilt Nõmme suunas sisemiselt sõidurajalt.

Liiklusmärgid lubavad selles kohas sisemisel rajal jätkata sõitu üksnes edasi mööda ringi, väljumine Nõmme suunas on võimalik ainult ühelt sõidurajalt ja see on välimine. Samal ajal tohib ka välimist rada pidi jätkata sõitu tagasi Sõpruse puiesteele.

TAGASISIDE

Ülesanne tekitas elava arutelu ning vaidluse ent jaburaid lahendusi tegelikult välja ei pakutudki. Põhiline probleem näib olevat see, et juhid ei jälgi liiklusmärke ning kui jälgivadki, ei oska neist lõpuni aru saada. Pahatihti sõidetakse harjumuste järgi ning improviseerides.

Arvamused jagunesid kahte leeri ka siin – ühed nõustuvad sellega, et konkreetsel ringil tuleks sõita Sõpruse puiesteelt Nõmme suunas mööda parempoolset rada, teised leiavad, et kui ümberreastumine on seadusega lubatud, peavad nad seda teha saama.

Nagu ikka, muutuvad sellised vaidlused väga kiiresti emotsionaalseteks, ning konstruktiivse arutelu asemel hakatakse üksteist sõimama.

Kahjuks peegeldab kommentaaride tonaalsus ka selles liiklussõlmes igapäevaselt toimuvat – nagu ka eelnevalt lahatud Järvevana tee liiklussõlme puhul – teineteisega mittearvestamine ja oma õiguse tagaajamine lõppkokkuvõttes liiklussõlme ohtlikuks muudavadki.

Põhiline negatiivne tagasiside pärineb nendelt kommenteerijatelt, kes ise pärast Akadeemia teele väljasõitu ümberreastumise taktikat kasutavad. Peamiselt eesmärgiga aeglaselt liikuvast liiklusest mööda saamiseks ja aja võitmiseks.

RINGRISTMIK, SEE ON IMELIHTNE

Kõige paremini selgitab ringristmiku iseloomu ühe kommenteerija poolt kirjutatu: “ringristmik ei ole midagi muud, kui sirge tee, mis on kõveraks keeratud. Kui sellest aru saadakse, siis on ringtee lihtne. Mingite müütidega ei ole tarvis sõita, isegi kui autokoolis neid pähe taotakse.”

Praktikas tähendab see seda, et kõik ringteele pealesõidud on kõrvalteed ning ringristmikul reavahetusel kehtib parema käe reegel.

Aga kuna meie liikluses on endiselt kehvasti teineteisemõistmise ja liiklusviisakusega, siis loomulikul teel sealset liiklust ilmselt normaalselt toimima ei saa ning vaja oleks see koht natukene ümber korraldada.

LAHENDUSED, MIS VÕIKSID TOIMIDA

Mitmed kommenteerijad tõid aga välja olulise asjaolu – TTÜ ring on oma planeeringult ajale tugevalt jalgu jäänud. Tänane liiklustihedus on võrratult erinev ajast, mil ring planeeriti.

Suur osa probleemist jääks olemata, kui Ehitajate teele Nõmme suunas väljuks ringilt kaks sõidurada. See ei olegi väga utoopiline ettepanek, sest Nõmme suunas väljumisel oleks väheste vahenditega ruumi ka kahele sõidurajale ning siis kaoks ära ka ümberreastumisest tingitud ohuolukorrad.

Ringilt väljunud radade suubumine tuleks lahendada nn tõmbluku meetodit kasutades hiljem Ehitajate teel.

ESMANE LAHENDUS: TURBORING

Mitmel pool on hakatud ringristmikke ümber korraldama nn turboringideks, mis lihtsustatult tähendab, et ringristmikul rea vahetamine ei ole lubatud ning liikleja peab valima õige sõiduraja juba enne ringristmikule sõitmist.

Sellisel juhul peaks parempoolne sõidurada Sõpruse puiestee poolt lähenedes jääma ainult Õismäe suunas Ehitajate teele ning Akadeemia teele väljumiseks, Nõmme suunas Ehitajate teele saaks ainult mööda sisemist sõidurada.

Kuni sealset liikluskorraldust ümber ei tehta kas turboringiks või kahelt sõidurajalt Nõmme suunas liikumist võimaldavaks, jääb ohuolukordi tekitav ümberreastumine alles.

Kokkuvõttes jäi TTÜ ringi segadusseajavat liiklusülesannet lahendades peale arvamuste paljusus. Turboringide ülesannet aga hakkamegi Jõhvi näitel uuel nädalal lahendama.

Kaanepilt: Forte

KOMMENTEERI SIIN