Teisipäev, 25. juuni 2024
Euroop Liit karmistab heitgaaside testimist. 28. oktoobril mootorsõidukite tehnilises komisjonis osalenud liikmesriigid hääletasid ülekaalukalt diiselautode heitgaaside reaalsete sõidutestide rakendamise poolt.

Nagu Komisjon on korduvalt välja toonud, seisneb probleem asjaolus, et praegu tehtavad laboritestid ei peegelda tegelikes sõidutingimustes eralduvate heitgaaside hulka. Nende andmete saamiseks on juba muudetud testide läbiviimise korda.

Nüüd on liikmesriigid leppinud kokku, et alates 1. septembrist 2017 määravad nimetatud uued reaalse sõidu emissiooni (real driving emissions, RDE) testid, kas uusi mudeleid lubatakse müüa.

Kui praegu on erinevus laboritingimustes testitud emissiooni ja reaalse teetingimustes sõidu emissiooni vahel (n.ö vastavustegur) keskmiselt 400%, siis arvestades hetkel toodetud diiselautode reaalse emissiooni lühiajalise parandamise tehnilisi piiranguid, otsustasid liikmesriigid, et autotootjad peavad edaspidi vastavustegurit vähendama kahe sammuna:

  • esimese sammuna peavad autotootjad vähendama septembriks 2017 vastavustegurit maksimaalselt 2,1-ni (110%) uutel mudelitel (uutel sõidukitel septembriks 2019);
  • teise sammuna vähendatakse jaanuariks 2020 vastavustegurit 1,5-ni (50%) võttes arvesse tehnilist viga (uutel sõidukitel jaanuariks 2021).

[dropcap]ACCELERISTA KOMM [/dropcap]Järgmise etapina saadetakse eelnõu Euroopa Parlamendile ja õiguskontrollikomiteele. Euroopa Liit on jõudnud arusaamale, et senine laborihiirtel testimine tulemusi ei anna ning vaatab lähitulevikus otsa päris elule.

Lisaks testimismeetodite muutmisele on Euroopa Liit astunud jõulisi samme ka keskkonnasäästlikumate autode kasutusele võtmisel. Alates 2018. aastast on kohustuslik alustada taastuvtoorainest valmistatud diislikütuse kasutamist, samuti keelab osa EL riike järgemööda diiselmootoritega autode müügi. Muutused jõuavad meieni mõne ajaga.

Allikas: Euroopa Komisjon, foto: Ylle Rajasaar

KOMMENTEERI SIIN